Hur är läget i Somalia idag?

Hur är läget i Somalia idag?

Hur är läget i Somalia idag?

Allmänna säkerhetsläget Säkerhetssituationen i Somalia är dålig och oförutsägbar. Den politiska utvecklingen i landet är bräcklig efter inbördeskriget och oroligheterna som pågått i över tio år. Afrikanska Unionens fredsbevarande trupper kämpar mot Al-Shabaab.

Är det oroligt i Somalia?

Somalia anses som ett av världens farligaste länder att vistas i. Utrikesdepartementet avråder med anledning av säkerhetsläget sedan 2006 från alla resor till Somalia och uppmanar svenskar att lämna landet.

Hur många dog i Somalia 2020?

Hälsa
Hiv och aids2020 est.
Antal8 700
Dödsfall per år< 500
Fetma2016
Andel av befolkningen8,3 %

Hur mycket pengar skickar Sverige till Somalia?

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Somalia där svenskt utvecklingssamarbete med landet fördubblas. Sveriges bistånd till Somalia kommer uppgå till 3 miljarder kronor för perioden och möjliggör ett utökat stöd till Somalias pågående freds- och statsbyggnadsprocesser.

Hur många svenskar bor i Somalia?

Vi ser en ökning på 82 procent av antalet svenskfödda svensksomalier – från cirka 22 0 till cirka 40 0. Som redan konstaterats, är somalier den största invandrargruppen i Sverige från Afrika (cirka 110 000 personer).

Relaterade inlägg: