Vad jobbar datavetenskap med?

Vad jobbar datavetenskap med?

Vad jobbar datavetenskap med?

Efter en kandidatexamen i datavetenskap kan man välja att antingen studera vidare på ett masterprogram eller att ge sig ut i arbetslivet....Några exempel på yrken är:

  • IT-konsult.
  • Programmerare.
  • Systemutvecklare.
  • Systemansvarig.
  • Projektledare.
  • Teknisk chef.

Vad är ett kandidatprogram?

Kandidatprogrammen, som är på 180 högskolepoäng, ger dig en kandidatexamen. Med en kandidatexamen är du behörig att söka vidare till program på avancerad nivå (masterprogram). Kandidatprogrammen startar alltid under höstterminen.

Vad gör man som systemutvecklare?

Systemutvecklare tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete. Det är viktigt att vara logisk och kreativ och kunna jobba bra tillsammans med andra.

Vad innebär datateknik?

Datateknik är teknologier för utveckling av datorers programvara och maskinvara. Det akademiska ämnet datateknik överlappar till stor del med datavetenskap.

Vad är skillnaden mellan kandidatprogram och vanligt program?

motsvarar 180 högskolepoäng (vanlig förkortning hp) på "grundnivå" (med Grundnivå menas att man kan läsa direkt efter gymnasiet; inga tidigare högskolestudier krävs). Kandidatexamen motsvarar 3-års studier på heltid (man kan läsa snabbare än på heltid eller långsammare, ex. på halvtid - under 6 år, 12 terminer).

Är systemutvecklare ett bra jobb?

Framtidsutsikter. Det kommer att vara mycket liten konkurrens under den närmsta tiden bland systemutvecklare och då i synnerhet bland de erfarna systemutvecklare. Även på fem till tio års sikt väntas möjligheterna till arbete bli mycket goda.

Relaterade inlägg: