Hur har telefonen utvecklats genom tiderna?

Hur har telefonen utvecklats genom tiderna?

Hur har telefonen utvecklats genom tiderna?

Kamera, kalender och sms var redan inkluderade i många mobiler, men nu fanns även en större skärm, möjligheter att surfa samt att alltid vara både uppkopplad och tillgänglig. Smartphones öppnade för utveckling av programvara, smarta applikationer, appar som gjorde mobilen mer anpassningsbar.

Hur utvecklades telefoner?

Med telefonen kunde människor plötsligt prata med varandra utan att vara på samma plats. Alexander Bells patent på den första telefonen 1876 blev genast omstritt. Så sent som år 2002 slog kongressen i USA fast att telefonens uppfinnare egentligen var Antonio Meucci. Samtal kopplades i början manuellt.

Hur påverkas miljön av mobiltelefoner?

När forskarna tittar på mobilens livscykel är det vid tillverkningen som den största miljöpåverkan uppstår. En enda smarttelefon kan ge upphov till 86 kilo avfall och innehålla 68 olika metaller som kobolt, guld, koppar, silver och magnesium. Tillverkningen sker dessutom ofta med fossil energi.

När utvecklades mobilen?

Amerikanen Alexander Graham Bell arbetade under en lång på att utveckla telefonen, eller den ”musikaliska telegrafen”, som han kallade sin uppfinning. Den var Bell klar med sin konstruktion av telefonen.

Hur uppfanns mobilen?

Martin Cooper W. Rae Young Mobiltelefon/Uppfinnare

Hur har mobilen påverkat människor?

Den psykiska hälsan kan påverkas negativt. Depression och stress kan vara vanliga åkommor och ångest och oro dominerar att uppstå av för mycket mobilanvändning. Slutsatsen vi har dragit av denna studie är att resultatet tyder på att många är beroende och påverkas negativt av mobiltelefonen och att den kan skapa ohälsa.

Relaterade inlägg: