Kan man äta sågspån?

Kan man äta sågspån?

Kan man äta sågspån?

Sågspån, biprodukten från alla sågverk, blir proteinkälla. Till en början vill forskarna se om de kan framställa fiskfoder, men i framtiden kan det bli aktuellt också för människor att äta sågspånsprotein, det rapporterar Svenska YLE. Det är en komplicerad process att förvandla sågspån till protein.

Varför äter hästar spån?

Spånet har en god absorberande förmåga och bidrar med att göra stallet ljust.

Vad innehåller kutterspån?

Det finns dock ingen som helst grund för att kutterspån eller kutterspån från barrträd skulle vara giftigt för marken även om det innehåller terpener.

Vad består sågspån av?

Sågspån. Sågspån är en homogen biprodukt från sågverksindustrin som uppkommer då stocken sågas till brädor och plank. Sågspån kan eldas eller vidareförädlas till exempelvis pellets. Torrhalten brukar ligga på ca 50% med ett värmevärde på ca 2,3 MWh/ton.

Vad göra med gammalt sågspån?

SV: Vad kan man göra med 5-7 kubik sågspån? Annars går det att kompostera det och använda som jordförbättring i odlingar om några år.

Varför äter hästar torv?

Torv kan med fördel användas som strömaterial till häst. Det har en god vätskeabsorption samt ammoniakabsorption och hästgödsel med torv kan med fördel användas för odling av grönsaker i växthus.

Hur gör man sågspån?

Sågspån är små trärester efter klyvning eller kapning av trävirke med såg eller sågklingor.

Hur bra isolerar sågspån?

Kutterspån är ett gammalt isolermaterial som isolerar hälften så bra som mineralull. Vid tilläggsisolering är det viktigt med lufttätheten så att inte varm fuktig inomhusluft strömmar upp på vinden.

Relaterade inlägg: