Vad gör WWF med pengarna?

Vad gör WWF med pengarna?

Vad gör WWF med pengarna?

Under 2020 avsatte WWF totalt 463 miljoner kronor till våra ändamål. Av dessa gick 402 miljoner kronor till de tre globala målen; att stoppa artutrotningen, stoppa förlusten av livsmiljöer och halvera fotavtrycket från konsumtion, produktion och utsläpp av växthusgaser, samt till kunskapsspridning och påverkansarbete.

Hur mycket pengar har WWF samlat in?

Av de 329 mkr som gick till naturvården fördelades 250 mkr mellan WWFs globala målområden: skog, arter, hav, vatten, mat, klimat och energi.

Vad innebär det med WWF?

Världsnaturfonden WWF i Sverige I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet. WWF står för World Wide Fund for Nature.

Vad har WWF gjort?

WWF arbetade intensivt under flera år för att skydda dessa områden. Bland annat genom att utföra inventeringar av bankarnas svårutforskade arter och livsmiljöer, att sätta uppmärksamhet på områdenas unika naturvärden och hotet mot bankarnas miljö, samt genom politisk påtryckning.

Vad tjänar WWF?

Generalsekreterarens lön uppgår till 94 000 kronor per månad (avser 2021 års löneläge). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen.

Hur är WWF en trovärdig källa?

Alla våra WWF experter är utbildade inom respektive område de har specialistkompetens inom allt från klimat till svenska rovdjur. Här kan du läsa mer om WWF Sveriges experter och deras bakgrunder.

Hur många jordglober använder jag?

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Och människan lever idag som om vi hade 1,7 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas cirka 4 planeter.

Hur mycket tjänar WWF?

Generalsekreterarens lön uppgår till 94 000 kronor per månad (avser 2021 års löneläge). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Ingen övertid utgår.

Vilka jobbar på WWF?

De som arbetar på WWF har olika bakgrund. Vissa är biologer och experter inom ett visst område, t ex tiger eller regnskog. Det är även många som arbetar med ekonomi, administration, kommunikation med mera. Vad du ska välja att studera beror på vilken yrkesroll du är intresserad av.

Vad kan ett dött hav leda till?

Död havsbotten breder ut sig mer och mer. Varje sommar hindrar den hälsoskadliga algblomningen oss från att bada och njuta av havet. Vi varnas till och med för att äta fet fisk från Östersjön. Östersjön och djuren som lever där har anpassat sig under lång tid, men snart har de nått sin gräns.

Vad tjänar generaldirektören för Rädda barnen?

Rädda Barnens generalsekreterare Månadslönen är 97.700 kronor. Ingen övertid utgår och det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner.

Vem granskar WWF?

Nätverket samordnas av det internationella kontoret, WWF International, som finns i schweiziska Gland. I Sverige har WWF ett kansli, en styrelse och ett förtroenderåd där H M Konungen är ordförande. Kansliet, som är inhyst i Ulriksdals slott, leds av en generalsekreterare som under sig har en ledningsgrupp .

Hur skriver man en bra Källanalys?

Källkritik: Vem eller vilka ligger bakom materialet? Vad är historia? Källkritik i historia, del 1: Vad säger styrdokumenten? Källkritik i historia, del 2: Varför källkritik?

Hur hållbart lever jag?

Ett hållbart liv handlar inte bara om det yttre livet, utan också det inre. Glöm inte att ta hand om dig själv och fundera över vad som är viktigt i ditt liv. För att du ska kunna leva mer hållbart och medvetet behövs tid för planering, eftertanke och återhämtning. Tänk på att också du ska hålla ett helt liv!

Relaterade inlägg: