Hur jordar man en gammal lampa?

Hur jordar man en gammal lampa?

Hur jordar man en gammal lampa?

- Om du köpt en lampa med ojordad stickpropp och vill använda den i ett jordat uttag behöver du först lämna den till ett elföretag som får bygga om den till jordad. Du får alltså inte bara byta sladd och stickpropp från ojordad till jordad. Är olyckan framme kan delar av lampan bli strömförande, säger Per Samuelsson.

Hur vet man att en lampa är jordad?

Jordat eller ojordat: ”Om sladden har tre ledare, varav en grön- och gulrandig som är ansluten till stickkontaktens jordbleck, är den skyddsjordad. ”Det är förbjudet att blanda ojordade och jordade uttag i samma rum.

Hur byter man från ojordat till jordat?

Vill du byta från ojordat till jordat vägguttag måste du anlita ett elföretag för att dra fram skyddsjordsledare och för att byta alla vägguttag i rummet. Det är inte tillåtet att byta ut endast ett uttag i ett rum och låta resten vara ojordade.

Hur många IE är 50 mikrogram D-vitamin?

50 mikrogram = 2000 IE.

Hur mycket är 20 ug i IE?

10 µg (400 IU) för barn och vuxna samt gravida och ammande. 20 µg (800 IU) för personer över 75 år samt barn och vuxna med mycket begränsad solexponering som dessutom inte äter fisk och D-vitaminberikade produkter.

Hur mycket är 400 iu?

Rekommenderade dygnsdoser från Livsmedelsverket i Sverige är: 10 µg (400 IU) för barn och vuxna samt gravida och ammande. 20 µg (800 IU) för personer över 75 år samt barn och vuxna med mycket begränsad solexponering som dessutom inte äter fisk och D-vitaminberikade produkter.

Relaterade inlägg: