Vad mäter vattenstånd?

Vad mäter vattenstånd?

Vad mäter vattenstånd?

Vattenståndet mäts med radar En modern station för vattenstånd mäter vattenytans nivå med flera olika sensorer. Huvudinstrumentet är en radar, som med stor precision kan räkna ut vattenytans höjd utifrån hur lång tid det tar för en utsänd radarpuls att studsa mot vattenytan och reflekteras tillbaka till instrumentet.

Vad betyder havsvattenstånd?

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i vattenståndet. Vind, vattenpendling och lufttryck kan förändra vattnets nivå kraftigt och kortsiktigt eller skapa en mer långsamtgående årstidsvariation.

Vad betyder Pegel?

Pegel (från tyskans pegel = nivå) är en vattenståndsmätare, som kan finnas i sjöar eller hav.

Hur mäter man havsnivån?

I dag bestäms det globala vattenståndet med hjälp av satelliter med höjdmätare. Varje sekund skjuter höjdmätaren cirka 1700 pulser av mikrovågsenergi mot jorden. Man fastslår havsytans nivå genom att mäta tiden det tar för den från havsytan reflekterade energin återkommer till satelliten.

Hur många gånger per dygn är det högvatten?

Tidvattnet är av s k halvdygnskaraktär, dvs vattnet stiger (flod) till ett högvatten respektive sjunker (ebb) till ett lågvatten två gånger per dygn. Dygnets ena högvatten inträffar ca 4 timmar 30 minuter efter månens passage över Greenwichmeridianen, dvs när månens GHA är ungefär 065 grader.

Relaterade inlägg: