Är Opti värt det?

Är Opti värt det?

Är Opti värt det?

Hos Google Play är genomsnittsbetyget för Opti 4,4 av 5 stjärnor. Nästan alla är nöjda över enkelheten och att det går att få ett bra sparande utan att behöva vända sig till storbankerna som man inte riktigt litar på att de verkligen erbjuder vad som är bäst för kunden.

Hur mycket påverkar förvaltningsavgift?

Om du investerar i en fond som har en årlig förvaltningsavgift på 1.50 % och fonden avkastar i snitt 8 % så kommer 20.35 % av den totala avkastningen att tillfalla fondförvaltaren över tid.

Hur påverkar avgiften avkastningen?

1 procent högre avgift kan ge dig 25 procent lägre avkastning eller vinst. Om du sparar 2 000 kr i månaden under 20 år med börsens genomsnittliga avkastning på 8 procent, så är det stor skillnad på ditt slutliga sparande om du betalar 1,4 eller 0,4 procent i avgift.

Hur mycket är en hög fondavgift?

Fondavgifter varierar mycket och kan vara allt från helt gratis till så mycket som 2,5 % av kapitalet per år. Ibland får man betala ännu mer om fonden dessutom tar ut en prestationsavgift, vilket är en modell vi inte gillar eftersom det ger fonden incitament att ta högre risker.

Vilka kostnader medför ditt sparande i aktiefonder?

När du har investerar i en fond kommer du få betala en förvaltningsavgift. Även andra avgifter kan förekomma och du kan även få betala en fondskatt. Alla avgifter ska framgå av fondbestämmelserna. Fondbolagen tar ut en förvaltningsavgift som anges som en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet.

Är Opti bättre än Avanza?

Avanza är en bättre bank för dig som vill åt mer i form av funktioner och utbud. Opti är tjänsten för dig som vill komma igång med ett sparande direkt i mobilen. Vår uppfattning är att båda är ungefär lika enkla men att Avanza erbjuder mer.

Vad är bäst Opti eller Avanza?

Om du redan har ett konto på Avanza så fungerar deras Autospar lika bra som övriga konkurrenter, och du får många kringtjänster på köpet. Opti invessterar bredast med både aktier, räntor och råvaror, allt i en smidig app. Man ligger dock något högre i avgift.

Är förvaltningsavgift och årlig avgift samma sak?

Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. I årlig avgift ingår bland annat förvaltningsavgift samt övriga kostnader till exempel distributionskostnader, registreringsavgifter samt avgifter till investeringsrådgivare.

Hur hanteras vanligtvis prestationsbaserade förvaltningsavgifter i en fond?

Flertalet har en prestationsbaserad avgift på 20 procent av överavkastningen, dvs. den avkastning i fonden som överstiger avkastningen på den valda jämförelseräntan. /jämförelseindex för att mäta prestationen i fonden.

Hur betalas avgiften på fonder?

När du sparar i fonder betalar du löpande en avgift som dras automatiskt. Den totala avgiften bestäms årligen av fondbolaget, och du betalar 1/365 av den avgiften varje dag. Det innebär att du bara behöver betala en avgift under den tid du faktiskt äger fonden.

Vad är en normal förvaltningsavgift?

Snittet för hela fondmarknaden ligger på 1,29 procent, enligt Morningstar. Om du går in på www.morningstar.se, och väljer "sök fond" så hittar du en flik som heter avgifter. Där kan du jämföra avgifterna för olika fondbolag och olika marknader.

Hur många olika fonder bör man ha?

En enkel tumregel. De flesta sparare klarar sig utmärkt med två till tre fonder. Det blir ett lättskött sparande och det räcker att du någon gång per år ser över balansen mellan dessa. Är det aktivt aktivt förvaltade fonder bör du även utvärdera dem jämfört med andra fonder i samma kategori.

Relaterade inlägg: