Vad menas med stabil fraktur instabil fraktur?

Vad menas med stabil fraktur instabil fraktur?

Vad menas med stabil fraktur instabil fraktur?

Det finns dessutom stabila och instabila frakturer. Stabila frakturer ligger kvar i sitt läge även om de inte hålls i läge med hjälp av gips eller sammanfogas med skruvar eller stift. Instabila frakturer däremot glider ur läge om man inte på något vis fäster dem.

Vad är Fibulafraktur?

definieras som en fraktur av underbenets diafysområde (mittersta parti), d v s från metafysområdet under tibiaplatån till metafysområdet ovanför fotleden. Involverar alltid tibia. Fibula kan vara samtidigt frakturerad. Isolerad fibulafraktur benämns vanligen inte underbensfraktur.

Hur snabbt läker en spricka i benet?

Hur lång tid det tar för en fraktur att läka beror på skadans omfattning och var skadan har skett. Patientens ålder har också betydelse för hur snabbt en läkning sker. Hos barn kan en fraktur läka på en månad medan samma typ av fraktur kan ta flera månader att läka hos vuxna.

Hur länge högläge efter operation?

Håll foten i högläge i 2 dagar efter ingreppet, längre om du märker en svullnadstendens. För varje timme högläge har du 5-10 min rast under vilken du kan vara uppe och röra dig. Ibland kan smärre nervskador och vanprydande ärr uppstå efter kirurgi. Vanligtvis brukar dessa bli bättre med tiden.

Vad innebär det att kontrollera Distalstatus?

Kontrollera alltid distalstatus (sensibilitet, cirkulation och motorik) initialt. Det är inte ovanligt att patienten inte har haft ett optimalt högläge. Vid lindad gipsskena kan justering av lindorna ibland räcka i kombination med högläge.

Vad menas med Distalstatus?

Undersökning: - Kontrollera funktion i den skadade extremiteten - Kontrollera distalstatus (funktion, känsel, cirkulation) - Kontrollera proximalstatus - Skilj ”värk” från ”ömhet” från ”smärta” - Radiologisk utredning när det är lämpligt - DOKUMENTERA OCH REEVALUERA!!

Relaterade inlägg: