Har väl osäker korsord?

Har väl osäker korsord?

Har väl osäker korsord?

Synonymer till osäker

 • ostadig, labil, vacklande, instabil, skranglig, rank, bräcklig; opålitlig, tvivelaktig, svävande, preliminär. otrygg, riskabel, farofylld, farlig, hotad, utsatt, prekär. oviss, oklar, svårbedömd, otillförlitlig. ...
 • Användarnas bidrag. vansklig, darrig,

Kan känna sig säker korsord?

Synonymer till säker

 • utom fara, ofarlig, skyddad, riskfri, fredad, i säkerhet, tryggad; trygg, lugn, ohotad, orädd.
 • tillförlitlig, pålitlig, osviklig, ofelbar, solid.
 • övertygad, förvissad, viss om, trosviss.
 • stadig, stabil, fast, gedigen.
 • vederhäftig, kunnig, erfaren, rutinerad; duktig, skicklig, styv.

Kan känna sig säker synonym?

Ordet säker är en synonym till tillförlitlig och trygg och kan bland annat beskrivas som ”utom fara, skyddad, trygg”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Säker används i uttrycket ”sakta men säkert” som betyder ”långsamt men ihärdigt”. Ordet är motsatsen till osäker.

Vad är ett nederlag?

Nederlag uttalas neder|lag och är ett substantiv -et; pl. nederlag förlust; lida nederlag besegras, bli slagen lagerplats, magasin; lagring.

Vad är en osäker person?

Svag självkänsla kan göra att du bryr dig mycket vad andra tycker, eller att du ställer för höga krav på dig själv. Självkänsla handlar om hur du tänker om dig själv som person och hur trygg du är med dig själv. Det handlar inte om hur bra eller dålig du är på att göra olika saker.

Kan vara grön korsord?

Synonymer till grön

 • färgad som gräs, gräsgrön, smaragdgrön; grönskande. omogen, outvecklad, kartig; oerfaren, barnslig, naiv, ung; ny, fräsch, färsk. miljövänlig, ekologisk; miljömedveten. de gröna miljöparti; det gröna gröngräset, det fria, naturen. motsatsord. erfaren, mogen, färdig.
 • Användarnas bidrag. oinsatt, ovan.

Vad är taggig?

Taggig betyder ungefär detsamma som skarp.

Vad är Runga?

runga, starkt genljuda, i litter. vanligt först efter mitten av 1800-talet; med den sekundära betydelse 'skaka' (egentl.: så att det genljuder) t. ex. hos Spegel, O.

Vad betyder Försmå?

Betydelse: Akta något allt for ringa att förtjena emottagas eller antagas; äfven anse något under sin värdighet.

Hur vet man om man har låg självkänsla?

Vid svag självkänsla är detta vanligt: Du är rädd för vad andra tycker om dig eller rädd att misslyckas. Du jämför dig ofta med andra och tänker att du är sämre än dem. Du känner att du inte duger som du är, och tänker negativa och nedvärderande tankar om dig själv.

Hur jobbar man bort osäkerhet?

8 saker du borde göra om din osäkerhet förstör ditt förhållande

 1. Ta reda på vad din osäkerhet beror på ...
 2. Sluta övertänk. ...
 3. Bygg upp din självkänsla. ...
 4. Lita på dig själv och din partner. ...
 5. Häng inte för mycket på sociala medier. ...
 6. Undvik inte vissa samtal bara för att du känner dig obekväm. ...
 7. Vänd din osäkerhet till något produktivt.

Relaterade inlägg: