Vad kallas atomkärnor som sönderfaller av sig själva?

Vad kallas atomkärnor som sönderfaller av sig själva?

Vad kallas atomkärnor som sönderfaller av sig själva?

Atomkärnor som faller sönder av sig själva, kallas radioaktiva. Strålningen kallas joniserande strålning. Atomer med lika många protoner, men olika många neutroner, kallas för isotoper. Det är vanligt att vissa isotoper av ett ämne är radioaktiva.

Vad betyder kärnfysik?

Ämnesbeskrivning. Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem. En atomkärna består av protoner och neutroner. Dessa är i sin tur är uppbyggda av mindre partiklar, så kallade kvarkar.

Vad är det för skillnad på en atom och en jon?

En atom består av en kärna av protoner och neutroner och olika skal av elektroner. Vilket ämne atomen tillhör bestäms av antalet protoner. En jon är en laddad atom. Laddningen bestäms av hur många elektroner den har.

Vilka tre typer av strålning finns det där atomkärnan sönderfaller?

Det finns olika typer av joniserande strålning alfa-strålning, beta-strålning, gamma-strålning och neutronstrålning. Dessa beskrivs nedan. Alfa-strålning innebär att atomkärna sönderfaller och bildar ett nytt ämne samt en alfa-partikel.

Vad har syre för atommassa?

15,999 uOxygen / Atommassa

Hur blir en atom till en jon?

Det som sker när elektronen lämnar sitt skal är att det blir en obalans i den elektriska laddningen i atomen. Elektronen lämnar atomen och då blir andelen positiva protoner fler än negativa elektroner och atomen övergår till en enhet som kallas för en positivt laddad jon.

Relaterade inlägg: