Vad är skillnaden mellan joniserande strålning och radioaktiv strålning?

Vad är skillnaden mellan joniserande strålning och radioaktiv strålning?

Vad är skillnaden mellan joniserande strålning och radioaktiv strålning?

Joniserande strålning är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och förvandla dem till positivt laddade joner, jonisering. Exempel på joniserande strålning är röntgenstrålning och strålning från radioaktiva ämnen som uran i kärnkraftverk.

Vilken joniserande strålning är svårast att stoppa?

Gammastrålning är svårast att stoppa. På vilket sätt skiljer sig gammastrålning från afla-strålning? Skillnaden är elkomangetisk strålning och gamma-, alfa och betastrålning är att dem skapas av partiklar som lämnar atomkärnan, det gör inte elektromagnetism.

Vilken joniserande strålning ställer till störst skada?

Alfastrålning är därför enbart farligt för människan när den kommer i direkt kontakt med cellerna, dvs. om man får in alfa-strålande partiklar i kroppen, exempelvis via inandning av damm. Beta-strålning innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en beta-partikel.

Vilken typ av radioaktiv strålning är farligast?

Radioaktiv strålning indelas ofta i tre typer: Alfa-, beta- och gammastrålning. Alfastrålningen är den farligaste, även om den är betydligt mindre energirik än de andra. Alfastrålningen består av kärnorna i heliumatomer, som far genom luften i mellan 10 000–20 000 kilometer per sekund.

Vad händer med atomkärnorna i ett radioaktivt ämne när de utsänder joniserande strålning?

Vad händer med atomkärnorna i ett radioaktivt ämne när det utsänder joniserande strålning? Atomkärnorna sönderfaller så att det bildas en ny kärna av ett annat grundämne. Radioaktiva grundämnens atomkärnor utsänder bland annat alfastrålar och betastrålar.

Relaterade inlägg: