Vad hände på västfronten under andra världskriget?

Vad hände på västfronten under andra världskriget?

Vad hände på västfronten under andra världskriget?

Västfronten under andra världskriget syftar vanligen på den del av krigföringen som skedde mellan Tyskland och de västallierade (huvudsakligen Frankrike, Storbritannien och USA) på europeisk mark under andra världskriget. Allierade trupper landstiger på Omaha Beach 1944.

Hur var kriget på västfronten?

Striderna pågick mellan 19 och bestod till största delen av ett skyttegravskrig där ingen av sidorna kunde åstadkomma något genombrott. Under krigets inledning sommaren 1914 följde tyskarna Schlieffenplanen och fransmännen Plan XVII.

Hur var kriget på östfronten?

Den 1 september 1917 satte den tyske generalen Oskar von Hutier in en offensiv vid Riga vid Östersjön varpå de tyska trupperna besegrade ryssarna efter endast två dagars strider. Slaget om Riga var de sista stora striderna på östfronten. Tyskarna hade möjlighet att dra fram mot Petrograd, men det var meningslöst.

Vilka krigade på östfronten?

  • Tyskland.
  • Österrike-Ungern.
  • Osmanska riket.
  • Bulgarien.

Hur förändrades kriget från 1914 1919?

Europas karta ritades om Ny stater som Estland, Lettland, Litauen, Polen och Jugoslavien bildades, medan dubbelmonarkin Österrike-Ungern splittrades. Osmanska riket blev Turkiet och Finland blev självständigt från Ryssland. Tyskland förlorade bland annat områden som tillföll Frankrike och det nybildade Polen.

Relaterade inlägg: