Vilka partiklar består gammastrålning av?

Vilka partiklar består gammastrålning av?

Vilka partiklar består gammastrålning av?

Gammastrålning är en form av elektromagnetisk strålning med hög energi. Gammastrålning är inte partiklar. Den består ju inte av bitar av atomkärnor, utan av energi i form av elektromagnetisk vågrörelse, precis som vanligt ljus, och radiovågor.

Vad är en Gammapartikel?

Gammastrålar bromsas inte, som alfa- eller betastrålar. De kan passera rakt igenom materia utan att göra någon skada alls, eller också absorberas de. Det beror på att gammapartiklar inte har någon elektrisk laddning, så de påverkas inte av laddningarna hos elektronerna eller kärnorna i atomerna.

Vilken räckvidd har gammastrålning?

Gammastrålning (γ): frigörs vid radioaktivt sönderfall. Strålningen består av elektromagnetisk vågor, har i princip oändlig räckvidd men avtar med djupet i materia, ju tätare ämne desto snabbare avtagande.

När används gammastrålning?

Tack vare deras genomträngande förmåga används gammastrålning och röntgenstrålning inom medicinen som till exempel i datortomografi och strålbehandlingar. Då strålningen är joniserande kan den förändra molekyler, särskilt DNA, vilket kan orsaka cancer.

Vad består alfa beta och gammastrålning av?

Alfa-, beta-, och gammastrålning. Alfa- och betastrålning är partikelstrålning. Från atomens kärna åker en alfa- eller betapartikel med hög fart. Alfapartikeln består av två protoner och två neutroner.

Relaterade inlägg: