Vilka är Röntgenstrålningens viktigaste egenskaper?

Vilka är Röntgenstrålningens viktigaste egenskaper?

Vilka är Röntgenstrålningens viktigaste egenskaper?

Vad har röntgenstrålningen för egenskaper och hur påverkar det användning och strålskydd? Stor genomträngningsförmåga, hög energi och kort våglängd. Den kan reagera med andra ämnen vilket är orsaken till att den kan ska den biologiska vävnaden.

Vad består röntgenapparaten av?

Hur går det egentligen till? En röntgenapparat är i grund och botten en kamera. Till skillnad från en vanlig kamera i vilken synligt ljus exponerar filmen använder en röntgenapparat emellertid röntgenstrålar.

Vad är Häleffekten?

Häleffekt beskriver strålningsprofilen. Röntgenbilden från olika mycket strålning beroende på vart i fältet man tittar. Strålningen dämpas undan på anodsidan. Häleffekten får man vid maxutbländning.

Vad är Rörspänning?

Rörspänning betecknas i kilovolt (kV) och kan variera vid olika undersökningar. Beroende på vilken rörspänning som används påverkar det fotonernas rörelseenergi. Hög rörspänning ger hög rörelseenergi och ger en mer penetrerad strålning. Rörspänningen påverkar kontrasten mellan svart och vitt i bilden.

Hur uppstår gammastrålning?

När en atomkärna sönderfaller vid exempelvis β-sönderfall frigörs ofta energi vilken avges i form av gammastrålning. Strålningen består av elektromagnetisk strålning med hög energi och stor räckvidd, i luften kan den nå hundratals meter. Styrkan avtar dock med kvadraten på avståndet.

Hur fungerar en röntgen?

Röntgen är en undersökning av kroppens inre organ eller benstomme som görs med en röntgenapparat. En röntgenapparat är som en kamera som kan fotografera med hjälp av röntgenstrålar. Röntgenstrålar skapas när partiklar åker med ljusets hastighet och möter något som får dem att bromsa in.

Vad är det för skillnad på Kollimerad och rekonstruerad Snittjocklek?

Vad är det för skillnad på kollimerad och rekonstruerad snittjocklek? Kollimering är den snitttjocklek (råmatreal) vi ställer in när vi kör patienten. Rekonstruerad snittjocklek är när man sätter ihop flera snitt till ett tjockare snitt.

Vad gör gammastrålning?

Tack vare deras genomträngande förmåga används gammastrålning och röntgenstrålning inom medicinen som till exempel i datortomografi och strålbehandlingar. Då strålningen är joniserande kan den förändra molekyler, särskilt DNA, vilket kan orsaka cancer.

Relaterade inlägg: