Vad är interaktiva formulär?

Vad är interaktiva formulär?

Vad är interaktiva formulär?

Om formulär Interaktiva formulär effektiviserar ifyllande och insamlande av data. Du kan använda Acrobat för att skapa formulär genom att använda en av följande metoder: Konvertera ett befintligt elektroniskt dokument (t ex ett Adobe PDF-, Microsoft Word- eller Excel-dokument) till ett PDF-formulär.

Hur gör man en pdf som går att fylla i?

Så här skapar du ifyllbara pdf-filer:

  1. Öppna Acrobat: Klicka på Verktyg och välj Skapa formulär.
  2. Välj en fil eller skanna in ett dokument: Acrobat analyserar automatiskt dokumentet och lägger till formulärfält.
  3. Lägg till nya formulärfält: ...
  4. Spara ditt ifyllbara pdf-formulär:

Hur skriver man under digitalt?

Signera en PDF

  1. Öppna PDF-dokumentet eller formuläret som du vill signera.
  2. Klicka på ikonen Signera i verktygsfältet. ...
  3. Verktyget Fyll i och signera visas. ...
  4. Formulärfälten identifieras automatiskt. ...
  5. Klicka på ikonen Signera i verktygsfältet och välj sedan om du vill lägga till din signatur eller bara initialerna.

Hur man signerar digitalt i Adobe Acrobat?

Klicka på Signera i verktygsfältet överst på sidan. Sedan kan du rita, skriva eller välja en bild för din underskrift. Klicka sedan på Tillämpa för att placera underskriften på formuläret.

Hur gör man PDF på mobilen?

Dokumenthantering: 1, 2, 3, klart! Hämta Smallpdf mobilapp från Google Play Store och ladda ner den på din Android-enhet. Tryck på ikonen för Smallpdf mobilapp på din enhet för att komma igång. Visa, redigera och dela PDF-filer från alla dina appanslutna enheter.

Får man signera digitalt?

Europeiska Unionen. Electronic Identification och Trust Services Regulation (eIDAS) gör alla typer av e-signaturer juridiskt bindande och verkställbara. Men bara en viss typ, en så kallad digital signatur, har samma status som en handskriven signatur.

Relaterade inlägg: