Vad ger Benzo för effekt?

Vad ger Benzo för effekt?

Vad ger Benzo för effekt?

Bensodiazepiner stimulerar GABA-receptorer vilka i sin tur har en dämpande effekt på centrala nervsystemet. Lugnande läkemedel och sömnmedel minskar hjärnans aktivitet. De ger minskad oro och gör att man känner sig avslappnad.

Vilka är centralstimulerande droger?

Bland de centralstimulerande läkemedlen räknas i första hand amfetamin, dexamfetamin, metamfetamin och metylfenidat. Många nya s k psykoaktiva substanser (NPS) är derivat av amfetamin och har liknande centralstimulerande effekter.

Hur lång tid tar det för Benzo att börja verka?

Maximala blodkoncentrationer av diazepam uppkommer 30-90 minuter efter intag med en halveringstid som kan variera mellan 20-40 timmar för diazepam och 50-99 timmar för nordiazepam (se Tabell 2).

Vad är en partydrog?

Utöver de amfetaminliknande drogerna kallas ibland cannabis, kokain och GHB (gammahydroxibutyrat) också för partydroger; en mer relevant benämning vore »ungdomsdroger«. Partydroger intas framför allt av ungdomar mellan 15 och 25 års ålder i samband med fester och dans – »partyn«.

Vad är Opiumderivat?

Opiater: består av naturliga opiumderivat, det vill säga medel som kommer från opium. Exempel på sådana är morfin, kodein och heroin. Kategorin omfattar också syntetiska opiater som metadon och fentanyler.

Hur är ruset på Benzo?

Tecken: små pupiller (nålshuvuden), hängande ögonlock, sluddrigt tal, svårt att få kontakt, ihop- sjunken, låg puls och långsam andning. Ruset är starkast under cirka 10 min men håller i sig upp till sex timmar. Ruset ger en stark känsla av välbehag och upprymdhet.

Hur delas droger in?

Narkotika kan delas upp i fem grupper: cannabis, centralstimulantia, opiater, hallucinogener och narkotikaklassade läkemedel. Narkotika är förbjudet över nästan hela världen. Narkotika är ämnen som är registrerade i FN:s narkotikakonventioner (på svenska via ECAD:s sajt).

Relaterade inlägg: