Hur länge lever folk med cystisk fibros?

Hur länge lever folk med cystisk fibros?

Hur länge lever folk med cystisk fibros?

I Sverige är nu förväntad medianöverlevnad drygt 50 år vid CF, vilket är bland de högsta i världen.

Är cystisk fibros farligt?

Sjukdomen leder bland annat till upprepade inflammationer i lungor och luftvägar och olika besvär med matsmältningen. Det kan i sin tur leda till näringsbrist och olika följdsjukdomar. Det är viktigt att ha regelbunden kontakt med vården om man har cystisk fibros.

Vad är Cystis?

Cystisk fibros är en ovanlig sjukdom som innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än det ska vara. Främst påverkar det lungorna och mag-tarmkanalen. Sjukdomen är livslång, men det finns behandling som gör att många av besvären minskar.

När man blir äldre blir flimmerhåren i lungorna mindre aktiva vilket sjukdomstillstånd kan det leda till?

Vid KOL får lungorna sjukliga förändringar i både lungblåsorna och de mindre luftvägarna. Med tiden förstörs väggarna i lungblåsorna och det bildas större hålrum, så kallade lungemfysem. Där slutar gasutbytet mellan luft och blod att fungera. Emfysemen gör att lungorna fungerar sämre och du blir lättare andfådd.

Varför gör man Svettest?

Svetten testas. Eftersom cystisk fibros påverkar saltbalansen i kroppen behöver svettet undersökas genom ett test. Testet går till så att ett medel leds in i huden med hjälp av en apparat som avger en svag ström. Ibland kan svettestet visa en vanlig salthalt fast man har cystisk fibros.

Relaterade inlägg: