Hur byter man användare på Netflix?

Hur byter man användare på Netflix?

Hur byter man användare på Netflix?

Hur man tar bort eller anpassar en profil

  1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles) i en webbläsare. ...
  2. Välj profilen du vill ändra.
  3. Ändra namn, bild eller språk för profilen. ...
  4. Spara dina ändringar eller välj Radera profil (Delete Profile) för att ta bort profilen helt och hållet.

Hur uppdaterar man betalningsuppgifter på Netflix?

Uppdatera din betalningsinformation Logga in på ditt konto och välj Hantera betalningsinformation (Manage payment info). Vissa betalningsalternativ tar dig direkt till betalningsmetodens webbplats där du slutför uppdateringsprocessen. Om du vill ändra hur du betalar för Netflix erbjuder vi flera betalningsalternativ.

Kan man se vilka som är inloggade på Netflix?

Logga in på Netflix via webbläsaren i datorn. På startsidan klickar du på din användarikon och väljer Konto. Under Inställningar klickar du på länken Den senaste streamingaktiviteten. Nu visas en översikt med datum när inloggning har skett på kontot och från vilka enheter det har gjorts.

Varför kan jag inte betala Netflix?

Det tyder på att Netflix inte kunde dra betalningen. Detta kan inträffa på grund av flera olika anledningar: Betalningsmetoden kanske saknar tillgångar. Observera att andra väntande betalningar eller auktoriseringar kan påverka det tillgängliga saldot på ditt kort.

Hur gör man för att dela Netflix?

Så här delar du serier och filmer på mobilen

  1. Navigera till informationssidan för serien eller filmen du vill dela.
  2. Tryck på Dela (Share).
  3. Välj den app du vill använda och slutför delningen via den appen.

Relaterade inlägg: