Hur använder man Pep flöjt?

Hur använder man Pep flöjt?

Hur använder man Pep flöjt?

Användning: Andas först 10-15 gånger i PEP-flöjten och sedan blåser du 3-5 gånger (som om du andas kraftigt på en ruta). Detta upprepas 2-3 gånger tills luftvägarna känner sig fria. Ibland släpper slemmet omedelbart, vid andra tillfällen först senare.

Hur låter väsande andning?

Andningsbesvär kan höras Det kan till exempel låta pipigt, tungt eller väsande. Ibland hörs ljuden enbart när barnet andas ut och ibland enbart när barnet andas in.

Vad kan man göra för att underlätta för en person med andnöd?

Andningsbefrämjande åtgärder

  1. Skapa fri luftväg om det finns luftvägshinder. ...
  2. Avlägsna sekret, blod eller föremål från munhålan.
  3. Lyft käken framåt-uppåt så att tungan och mjukdelarna inte faller bakåt, nedåt i svalget. ...
  4. Lossa åtsittande kläder, framför allt sådana som sitter åt runt hals, bröst och midja.

Hur blir man av med slem i lungorna?

Huffning/stötning är en teknik för att genom forcerad utandning eliminera slem och på så sätt underlätta andningen [17]....Förberedelser

  1. Sätt ihop ett PEP-set.
  2. Välj en nippel som ger cirka 10-20 cm H2O i PEP-motstånd. ...
  3. Det exakta trycket kan om så önskas mätas med en manometer [17-19].
BE

Vad styr andningsfrekvensen?

Andningen styrs från hjärnan Inandningen och utandningen styrs av signaler som kommer från andningscentrum. Andningscentrum ligger i den del av hjärnstammen som kallas förlängda märgen. Olika reflexer reglerar också andningen. Du andas mer om innehållet av koldioxid i blodet ökar.

Vad är Interkostala indragningar?

De extra musklerna är bröstkorgens muskler, skulderbladets muskler och halsmusklerna. Ökat andningsarbete ser vi bland annat som subcostala- och/eller intercostala indragningar och hos spädbarn ses ibland att de lutar huvudet bakåt för att optimera fri luftväg.

Relaterade inlägg: