Vad är en konkav fyrhörning?

Vad är en konkav fyrhörning?

Vad är en konkav fyrhörning?

är en fyrsidig omskriven polygon, den kallas även för tangentfyrhörning. I en omskriven fyrhörning är summorna av motsatta sidor lika stora. Kvadrat, romb, och drake (konvex deltoid) är tangentfyrhörningar. En fyrhörning kallas inskriven (eller cyklisk) om dess hörn ligger på en cirkel.

Kan en fyrhörning ha tre trubbiga vinklar?

I en fyrhörning kan inte mer än en vinkel vara trubbig. Det är sant för om fler än en vinklar är trubbiga vinklar kan man inte få ihop sidorna till en fyrhörning. Två vinklar kan vara trubbiga men då måste de vara mitt emot varandra.

Kan en rektangel ha lika långa sidor?

En rektangel är en fyrhörning som bara har räta vinklar. En konsekvens av att rektangeln bara har räta vinklar är att de motstående sidorna i en rektangel är lika långa.

Hur man räknar ut diagonalen på en rektangel?

Diagonal. Formel: √bredd² + höjd² (Pythagoras sats). Diagonalen är sträckan mellan två motsatta hörn i rektangeln.

Kan en fyrhörning ha fyra trubbiga vinklar?

Det är helt omöjligt att lägga en fyrhörning med fyra räta vinklar utan att mot- stående sidor blir parallella och parvis lika långa. Därför är det fullt tillräckligt i definitionen av rektangel att endast nämna kravet på vinklarnas storlek.

Vilka figurer är regelbundna?

En regelbunden (reguljär) polygon är en polygon som är både liksidig och likvinklig. En regelbunden triangel är en liksidig triangel. En regelbunden fyrhörning är en kvadrat. Två polygoner är likformiga om motsvarande vinklar är lika och motsvarande sidor är proportionella.

Har lika långa sidor?

En romb är en fyrhörning där alla sidor är lika långa och där motstående vinklar är lika stora. Romber ser du oftast på det här hållet. Ruter, i kortspel, och bilmärket Renaults logotyp, är exempel på romber.

Hur räknar man ut Kryssmått?

Kryssmått visar skevheter Först ser du till att motstående sidor är lika långa och därefter mäter du ut diagonalerna, dvs. från hörn till hörn. Är de två måtten lika är hörnens vinklar 90 grader.

Hur räknar man ut sidan på en rektangel om man vet diagonalen?

Du tänker helt rätt. Börja med att rita en figur av en kvadrat och skriv att sidlängden är a cm. Rita sedan en diagonal och sätt upp sambandet mellan sidlängden och diagonalens längd (Pythagoras sats): 1302 = a2 + a2.

Hur många trubbiga vinklar har en fyrhörning?

Låt eleverna bygga fyrhörningar med det maximala antalet trubbiga vinklar. Nu brukar det dyka upp fyrhörningar med tre trubbiga vinklar.

Vad är en regelbunden n Hörning?

En regelbunden polygon är en n -hörning för vilken alla sidor är lika långa och alla vinklar är lika.

Relaterade inlägg: