Vad menas med absorption?

Vad menas med absorption?

Vad menas med absorption?

Absorption är egenskapen till upptagning eller uppsugning hos ett material. Absorptionen anger ett materials förmåga att absorbera, till exempel en tvättsvamps förmåga att suga upp vatten med kapillärkraft som håligheterna i svampen bidrar till.

Vad betyder Desorbera?

Vi känner till en synonym till absorbera. Ordet absorbera är synonymt med uppta och kan bland annat beskrivas som ”suger upp”.

Var sker absorptionen av näringsämnen?

Tunntarmen suger upp viktiga näringsämnen från maten Slemhinnan i tunntarmen suger upp socker, fett, vitaminer, salter och aminosyror. Aminosyror är det som proteiner består av. Dessa ämnen transporteras sedan till levern där de antingen används för att bilda olika ämnen eller lagras.

Vad betyder dager?

Vad betyder och hur uttalas dager Dager uttalas dager och är ett substantiv -n dagrar. Dager betyder: dagsljus.

Vad är anlopp?

Nordiskt namn som betyder bofast.

I vilken del av tunntarmen sker det huvudsakliga näringsupptaget?

Dessa består av enterocyter, på vars yta mikroskopiska utskott, så kallade mikrovilli, sitter, vars uppgift är att hjälpa till att absorbera näringsämnen. Genom denna ytförstoring effektiviseras näringsupptaget. Tunntarmens yta uppgår i medeltal till cirka 30 kvadratmeter.

Vad är kemisk nedbrytning?

Vid matspjälkningsprocessen bearbetas födan allra först genom mekanisk finfördelning, tuggandet, och sedan genom kemisk spjälkning så att näringsämnena kan tas upp i mag- och tarmkanalen. Den kemiska spjälkningen av näringsämnen sker med hjälp av enzymer.

Relaterade inlägg: