Vad är olovlig frånvaro från arbetet?

Vad är olovlig frånvaro från arbetet?

Vad är olovlig frånvaro från arbetet?

Olovlig frånvaro Om en anställd är borta mer än cirka två veckor utan att höra av sig kan det anses vara saklig grund för att avsluta anställningen. Det är dock viktigt att du har försökt komma i kontakt med personen under tiden. Även fusk med tidrapportering kan vara grund för uppsägning.

När har man rätt att vara ledig från jobbet?

Du kan få ledigt med lön för en kort tid, ofta enbart en del av arbetsdagen eller en enstaka arbetsdag. Det kan röra sig om exempelvis nära anhörigs begravning, eget bröllop, egen 50-årsdag eller läkar- och tandläkarbesök. Du måste dock alltid ledigheten beviljad av arbetsgivaren.

Har arbetsgivaren rätt att neka ledighet?

Ja, en arbetsgivare har rätt att neka dig semester. Du som arbetstagare har däremot alltid rätt till minst 25 semesterdagar. Enligt semesterlagens huvudregel har du rätt att ta ut fyra av dessa fem veckor under en sammanhängande period mellan juni och augusti.

Vad är familjeskäl?

Lagen om rätt till ledighet för trängande familjeskäl trädde i kraft i juni 1998 och ger en arbetstagare rätt till ledighet då en familjemedlem drabbats av en akut sjukdom eller varit med om en olycka. Lagen är i huvudsak tvingande till arbetstagarens förmån.

Vilka läkarbesök får man göra på arbetstid?

Lämna blod, gå på mammografi och göra tandläkarbesök. Det är exempel på vad anställda kan göra på betald arbetstid i vissa kommuner. Men alla kommuner är inte lika generösa, visar Tidningen Visions undersökning. Alla kommunanställda har rätt att göra akuta läkarbesök på betald arbetstid.

Vad innebär lojalitet mot arbetsgivare?

Illojalitet innebär risk för brott mot LAS (Lagen om anställningsskydd) Att du som arbetstagare har lojalitetsplikt ingår som en del av ditt anställningsavtal. Om du då inte är lojal, kan det betyda att du bryter mot anställningsavtalet.

Relaterade inlägg: