Vilken grupp tillhör dragspel?

Vilken grupp tillhör dragspel?

Vilken grupp tillhör dragspel?

Dragspel, även kallat dragharmonika, handklaver eller (mer avancerat) ackordeon, är ett luftdrivet fritungeinstrument.

Vad heter instrumentet eller instrumenten?

slagverksinstrument, till exempel trummor av olika slag, xylofon, marimba, pukor, etc. blåsinstrument, till exempel träblåsinstrument som klarinett, tvärflöjt, oboe, fagott, eller bleckblåsinstrument som trumpet, trombon, valthorn och tuba. Här ingår även orgel och klaviatur (dragspel).

Vad innebär att påta?

Historik för påta påta, Spegel 1685, Peringskiöld 1710, Linné och så vidare = norska pota, påta, peta, danska dialekt pode, motsvarande anglosaxiska potian, sticka, stöta (jämför engelska pilt), mholl., ofris, poten; jämför ofris., lågtyska pöleren, sticka upprepade gånger.

Vad heter de olika instrumentgrupperna?

Blåsinstrument blåser man såklart i, men det kan också vara bra att veta att de delas in i två olika grupper: Träblåsinstrument och bleckblåsinstrument. Blåsinstrument är vanliga i symfoniorkestern och i paradorkestrar/militärorkestrar. Men många av dem är också populära inom jazz, t. ex saxofon, klarinett och trumpet.

Vad finns det för instrument?

I spalten till vänster kan ni snabbhoppa mellan olika instrumentgrupper.

  • Stråk.
  • Fiol. Det här instrumentet kallas fiol eller violin. ...
  • Altfiol. ​Altfiolen, eller violan, ser ut som en vanlig fiol. ...
  • Cello. ...
  • Kontrabas. ...
  • Träblås.
  • Flöjt. ...
  • Oboe.

Relaterade inlägg: