Hur räknar man uppställning med decimaltal?

Hur räknar man uppställning med decimaltal?

Hur räknar man uppställning med decimaltal?

Uppställning av multiplikation med decimaltal Ett bra sätt är med uppställning och det är oftast lättare när man har tal som innehåller många siffror. Sista steget är att placera ut kommatecknet. Eftersom vi har två faktorer som båda har en tiondel kommer vår produkt att innehålla en tiondel och en hundradel.

Hur multiplicerar man heltal med decimaltal?

Vi ska först räkna ett exempel där vi multiplicerar ett heltal med ett decimaltal. När vi kommit så här långt kan vi först multiplicera 5 med 23, och sedan multiplicera den produkt vi får med 0,01 (vilket innebär att vi flyttar decimaltecknet två steg åt vänster).

Hur man delar med decimaltal?

Sammanfattning

  1. Att dividera med 0,5 är samma sak som att multiplicera med 2.
  2. Att dividera med 0,1 är samma sak som att multiplicera med 10.
  3. Om man ska dividera med ett decimaltal kan det vara bra att multiplicera täljare och nämnare eller 1000 för att få heltal i nämnaren.

Hur multiplicerar man med decimaler?

När man ska multiplicera decimaltal med nollor i så kan man ibland förenkla genom att göra den ena faktorn gånger mindre och den andra faktorn gånger större utan att produkten förändras.

Hur räknar man med uppställning?

Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet. Resultatet (produkten) av denna multiplikation sätts sedan under strecket.

Hur mycket är två tredjedelar i procent?

Procent som huvudräkning
50 % = 1/225 % = 1/475 % = 3/4
10 % = 1/1020 % = 2/1030 % = 3/10 o.s.v.
20 % = 1/540 % = 2/560 % = 3/5 o.s.v.

Hur skriver man i Decimalform?

Eftersom ett tal i bråkform är skrivet som en kvot, kan vi också beräkna värdet genom att dividera täljaren med nämnaren. Utför vi den här divisionen får vi bråktalet i decimalform. Elva fjärdedelar är därför 2,75 när bråktalet är skrivet i decimalform.

Hur multiplicerar man i huvudet?

Multiplikation och huvudräkning En metod för att multiplicera två tal med hjälp av huvudräkning är att dela upp det största talet i hundratal, tiotal, ental, osv och multiplicera varje del med det mindre talet. Om talet är större delar du upp det med start i den största delen i talet.

Relaterade inlägg: