Kan barn hoppa över en klass?

Kan barn hoppa över en klass?

Kan barn hoppa över en klass?

Ett barn kanhoppa över förskoleklassen och börja direkt i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan höstterminen det år då hen fyller sex år. Då måste barnets vårdnadshavare begära det och barnet måste bedömas ha förutsättningar att klara av det.

Vad krävs för att hoppa upp en klass?

Det är rektor på skolan som bestämmer i frågan om att "hoppa över en årskurs" och oftast är det lärarna som föreslår det för elevens föräldrar (i första hand, för att eleven är icke-myndig och föräldrar/vårdnadshavare måste vara "med på noterna") och för rektor.

Hur är det att hoppa upp en klass?

Att hoppa över en klass är enda sättet att få det smarta barnet och hennes klasskamrater att vara på samma utvecklingsstadium. Smarta barn utvecklas snabbare, och de kan då hamna alltför långt före barn i samma ålder. Jag hör dock ofta att sociala hänsyn skulle kunna tala emot att hoppa över årskurser.

Är 9an gymnasiet?

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att man har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning. Man kan alltså inte söka till gymnasiet innan man gått ut 9:an. Däremot finns det en möjlighet att hoppa över en klass. I skolförordningen 4 kap.

Varför hoppar man över en klass?

Att hoppa över en klass är enda sättet att få det smarta barnet och hennes klasskamrater att vara på samma utvecklingsstadium. Smarta barn utvecklas snabbare, och de kan då hamna alltför långt före barn i samma ålder.

Relaterade inlägg: