Är teknik svårt?

Är teknik svårt?

Är teknik svårt?

Teknik är en rolig linje för de som tycker om matematik och fysik och kemi och teknologi. Mina tankar: Eftersom du är osäker rekommenderar jag teknik, speciellt om du tycker om matematik.

Har svårt med fysik 1?

Fysik 1 tyckte jag var väldigt svårt (nu tycker jag att fysik 2 också är väldigt svårt), det fanns delar i fysik 1 som var lätta men det mesta tyckte jag var otroligt svårt. Jag försökte verkligen läsa och förstå, men sen på proven så gick det inte så där jättebra. Trots att jag har lagt tid och pluggat.

Hur man får ai fysik 1?

Som sagt: Gör en massa uppgifter i matteboken och gamla prov. Utgå gärna från gamla prov när du gör uppgifter i matteboken. På så sätt lägger du fokus på det som troligen kommer på proven. Kan du lösa uppgifterna i boken och gamla proven kommer du inte ha några problem på matteprovet.

Är det mycket plugg på teknik?

Vissa behöver plugga jättemycket och vissa inte lika mycket. Det som brukar hjälpa är ändå att man är van att plugga på fritiden, har en bra studieplanering, studieteknik men även att man vet hur man återhämtar sig, skaffar sig energi och håller uppe motivationen.

Är det mycket matte i teknik?

Det är mycket matte på Teknikprogrammet och det blir ju såklart svårt om man inte är bra på matte. Men om man är motiverad så finns det ju alltid en chans att man kan kompensera för det genom att plugga jättemycket.

Är natur svårare än teknik?

Det finns egentligen ingen skillnad i svårighetsgrad mellan programmen men det är ju individuellt hur man upplever det. Troligen kan du avgöra vad som skulle vara svårast, lättast eller intressantast för dig genom att titta på vilka kurser som ingår.

Hur lång tid tar det att läsa fysik 1?

Fysik 1a är en lite större kurs, den är á 150 poäng och läses på komvux på heltid på 7.5 veckor.

Är fysik svårt?

Personligen upplevde jag det som svårt i början, fysiken är på ett sätt som matten men man måste kunna tillämpa formler och visualisera modeller och grafer för att få full förståelse på ett annat sätt än i matten. Därför upplevde jag matten enklare i början av gymnasiet, men nu är det tvärtom.

Vad krävs för att få ett A?

I läroplanen finns det fasta kunskapskrav som talar om vad som krävs för att få ett A i betyg. Det kan liknas vid att det krävs att du kan hoppa över en viss höjd för att högsta betyg. Kom också ihåg att alla kroppsdelar, delar av kunskapskravet, behöver komma över ribban.

Hur mycket matte läser man på teknik?

Det är lite olika mycket matte beroende på vilken inriktning man väljer på Teknikprogrammet. Alla har tre kurser i matte men teknikinriktningen har även matte 4. Det är mycket matte men det är upp till dig om du är motiverad att läsa mycket matte.

Är teknik eller natur bättre?

Det finns egentligen ingen skillnad i svårighetsgrad mellan programmen men det är ju individuellt hur man upplever det. Troligen kan du avgöra vad som skulle vara svårast, lättast eller intressantast för dig genom att titta på vilka kurser som ingår.

Har man teknik på natur?

Grunden på Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet är egentligen exakt samma, skillnaden är inriktningarna. På Naturvetenskapsprogrammet väljer du mellan vanlig Naturvetenskap (matematik, fysik, kemi, biologi) och Naturvetenskap och samhälle (geografi, samhälle och ett naturvetenskapligt ämne) .

Relaterade inlägg: