Vad innehåller dropp mot benskörhet?

Vad innehåller dropp mot benskörhet?

Vad innehåller dropp mot benskörhet?

Zoledronsyra är ett läkemedel som används vid benskörhet för att göra benvävnaden starkare och minska risken för benbrott framför allt i rygg och höft. Läkemedlet zoledronsyra ges som dropp i ett blodkärl (intravenöst). Behandlingen ges en gång per år, vanligen i 3 år, ibland upp till 6 år.

Vad gör bisfosfonater?

Bisfosfonater är en grupp läkemedel som minskar nerbrytningen av ben genom att hämma de celler i skelettet som bryter ner benvävnad. Effekten på skelettet finns kvar efter avslutad behandling. Zoledronsyra är en bisfosfonat som du får direkt i blodet som dropp en gång per år.

Vad innehåller zoledronsyra?

1 ml koncentrat innehåller zoledronsyra (som monohydrat) motsvarande 0,8 mg zoledronsyra (vattenfri). Övriga innehållsämnen är: mannitol (E421), natriumcitratdihydrat (E331) och vatten för injektionsvätskor.

Vad betyder Benskör?

Osteoporos, eller benskörhet på svenska, är ett tillstånd där hela skelettet successivt försvagas. Till följd av detta drabbas patienten av frakturer vid relativt ringa trauma, såsom fall i samma plan.

Vilken typ av aktivitet är bäst för att stimulera benmassan?

Viktbärande fysisk aktivitet såsom joggning, hopp, aerobics och styrketräning har positiva effekter på benhälsan oavsett ålder, medan cykling och simning har låg effekt. Både tyngdkraft och muskulaturens dragkraft är nödvändiga för att stimulera benmassan (13, 15).

Hur många år ska män äta alendronat?

Maximal rekommenderad behandlingstid för alendronat är 10 år, för zoledronsyra 6 år.

Hur fungerar zoledronsyra?

Den aktiva substansen i Zoledronsyra Stada är zoledronsyra som tillhör en grupp ämnen som kallas bisfosfonater. Zoledronsyra verkar genom att den binds till benvävnad och sänker hastigheten för omsättningen av ben.

Hur länge kan man ta alendronat?

Maximal rekommenderad behandlingstid för alendronat är 10 år, för zoledronsyra 6 år.

Relaterade inlägg: