Vad betyder ej ackrediterade?

Vad betyder ej ackrediterade?

Vad betyder ej ackrediterade?

Olika typer av ackreditering Viss ackreditering är obligatorisk, exempelvis den för bilbesiktningsföretag. Det betyder att Swedac kontrollerar att bilbesiktningsföretaget följer alla standarder och har rätt kompetens. Är bilbesiktningsföretaget inte ackrediterat får det inte besikta bilar.

Vad är ackreditering?

Ackreditering innebär att ett företag eller en organisation får ett opartiskt och internationellt accepterat godkännande av att ha kompetens, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, kontroll eller certifiering.

Vad är det för skillnad på en certifiering och en ackreditering?

Vad är ett ackrediterat laboratorium?

Vem får släcka tvåor?

Relaterade inlägg: