Vem har det formella ansvaret att ett fordon är miljö och trafiksäkert?

Vem har det formella ansvaret att ett fordon är miljö och trafiksäkert?

Vem har det formella ansvaret att ett fordon är miljö och trafiksäkert?

Bilprovningens ansvar och risk upphör när fordonet har överlämnats/avhämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts. Det formella ansvaret för fordonets miljö- och trafiksäkerhet ligger alltid hos kunden.

Är besiktning myndighetsutövning?

Bolagets huvudsakliga verksamhet är obligatorisk, innefattar myndighetsutövning, bedrivs med ensamrätt och finansieras av offentligrättsliga avgifter.

Vem sköter kontrollen av Besiktningsverksamheten?

3 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen utövar tillsyn över sådan besiktningsverksamhet som avses i denna lag.

Vad kollar man på en besiktning?

Vi kontrollerar reflexer, backspeglar och de lampor som är viktiga för trafiksäkerheten som till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. Dessutom undersöker vi motorutrymmet och kontrollerar att det inte läcker bränsle. Det måste även finnas en varningstriangel i fordonet så ta gärna fram den innan besiktningen.

Vad händer om man kör med en obesiktad bil?

En bil med körförbud får inte framföras på allmän väg. Undantag görs för att köra kortast lämpliga väg till verkstaden för reparation eller besiktning. Om en bil med körförbud ändå framförs i trafik riskerar bilägaren böta 1500 kronor.

Vad krävs för att starta bilprovning?

Vad krävs för att starta ett besiktningsföretag? För att få besikta fordon efter den krävs att företaget har en ackreditering. Företaget ansöker om ackreditering hos Swedac.

Vem kan besiktiga bilen?

Du behöver inte ta bilen till besiktningen själv om du inte hinner det innan datumet går ut. Vem som helst kan köra bilen till besiktningen, men dom kan endast köra in den om de själva är försäkrade.

Vilka Bilprovningar finns det?

Bilprovningen har fått många nya aktörer sedan avregleringen av marknaden för bilbesiktningen 2010....Detta är aktörerna i den svenska bilprovningen

  • AB Svensk Bilprovning. ...
  • Opus bilprovning AB. ...
  • Besikta Bilprovning i Sverige AB. ...
  • Carspect AB. ...
  • ClearCar AB. ...
  • DEKRA Automotive AB.

Hur länge får man köra en obesiktad bil?

Följderna med den nya EU-regeln är att bilar som fått körförbud från februari och framåt på grund av utebliven kontrollbesiktning nu blir lagliga att köra i sju månader från att besiktningstiden gått ut den sista mars. Körförbudet har hävts i dag den 4 juni.

Relaterade inlägg: