Får man röka på en innergård?

Får man röka på en innergård?

Får man röka på en innergård?

Vad gäller bostadsrätter kan man normalt sett inte förbjuda rökning i lägenheterna eller på de boendes uteplatser eller balkonger såvida inte samtliga medlemmar går med på det.

Får man röka utanför affären?

Befinner du dig på resa med kollektivtrafik får du inte röka. I lokaler för hälso- och sjukvård . Vid entréer där allmänheten har tillträde. Du får inte röka utanför en affär.

Vilka olika typer av rökning finns det ge exempel?

Man skiljer mellan varmrökning som sker vid 70 °C eller varmare samt under kortare tid och kallrökning som sker vid 30 °C eller kallare och under längre tid....Innehåll

  • Rökning av fisk.
  • Exempel på rökta livsmedel.
  • Källor.

Får man röka på badstranden?

Till skillnad från till exempel lekplatser och idrottsanläggningar så ingår inte badplatser, som frilufts- eller strandbad, i det utökade rökförbud som införs den .

Hur nära en bensinmack får man röka?

Runt öppen hantering av brandfarlig vätska gäller ett förbudsområde med 12 meters radie. Vid nyetablering ska en utredning om risker göras. En bensinstation som är utförd enligt de exempel som ges i denna handbok anses uppfylla kraven i de delar av riskutredningen som handboken omfattar.

Får man röka på badplatser?

Till skillnad från till exempel lekplatser och idrottsanläggningar så ingår inte badplatser, som frilufts- eller strandbad, i det utökade rökförbud som införs den .

Får man röka på offentliga platser?

I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till. allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.

Relaterade inlägg: