Vad har lägre densitet än vatten?

Vad har lägre densitet än vatten?

Vad har lägre densitet än vatten?

Olja, is och vatten har olika densitet, d.v.s. täthet på de molekyler och atomer som bygger upp ämnet. Vatten som fryser bildar kristaller där vattenmolekylerna befinner sig på större avstånd från varandra än i flytande vatten. Det gör att isen har lägre densitet än vatten och flyter därför på vattnet.

Kan vatten ha olika densitet?

Om graderad bägare saknas, eller vattnets volym är för stor för denna: Gör som ovan, men väg i stället mellanskillnaden vatten på en hushållsvåg eller badrumsvåg, med avdrag för kärlets vikt. Eftersom vatten har en densitet på 1 kg/liter (= 1 gram/kubikcentimeter) så motsvarar 1 kg vatten en volym av 1 liter.

Hur många gram är en cm3?

Tänk på vatten. 1 kubikcentimeter vatten väger 1 gram (det är ett kryddmått). 1 kubikdecimeter vatten väger 1 kg (det är en liter). 1 kubikmeter vatten väger 1 ton, d v s 1 000 kg.

Vad betyder G cm3?

Tänk på vatten. 1 kubikcentimeter vatten väger 1 gram (det är ett kryddmått). 1 kubikdecimeter vatten väger 1 kg (det är en liter). 1 kubikmeter vatten väger 1 ton, d v s 1 000 kg.

Hur många cm är en cm3?

En kubikcentimeter (cm3) motsvarar volymen av en kub med 1 centimeter långa sidor och är lika mycket som en mililiter (ml).

Relaterade inlägg: