Hur hanterar man en manisk person?

Hur hanterar man en manisk person?

Hur hanterar man en manisk person?

Om patienten är uppvarvad bör han/hon vänligt men bestämt återföras till sitt rum. Maniskt beteende möts av vänligt, tydligt och konsekvent bemötande. Man måste också undvika konflikter i mindre viktiga frågor. PIVA-vård kan behövas vid uttalad aggressivitet eller okontrollerbar agitation/oro.

Vem har bipolär sjukdom?

Arvet har större betydelse vid bipolär sjukdom än vid många andra psykiska sjukdomar. Det innebär att det finns en ökad risk för bipolär sjukdom om du har en genetisk släkting som har sjukdomen. Men det kan också påverkas av sådant som händer dig i livet.

Hur ställer man diagnosen bipolär sjukdom?

Enligt DSM-5 och ICD-11 räcker det för diagnosen bipolär sjukdom typ I att en person drabbats av minst en manisk episod. 80-90 % av de som drabbas av en manisk episod har depression i sin sjukhistoria.

Hur länge kan man vara manisk?

En manisk episod börjar ofta plötsligt och varar från två veckor till fem månader. Under en manisk episod är patienten i allmänhet mycket driftig, fartfylld, rastlös, pratsam och energisk, behöver bara lite sömn och kan vara irriterad. Hallucinationer och vanföreställningar kan också förekomma.

Är man född bipolär?

Psykiska sjukdomar beror oftast på samverkan mellan ärftliga faktorer och miljöfaktorer. De genvarianter vi får från våra föräldrar gör oss mer eller mindre benägna att utveckla bipolär sjukdom. Vi vet att ärftliga faktorer förklarar stor del av varför vissa drabbas av bipolär sjukdom och andra inte.

Hur gör man en bipolär utredning?

Vid en utredning av bipolär sjukdom på bipolärmottagning träffar patienten först och främst en läkare. Patientens berättelse om symtom, sjukdomsförlopp och tidigare journaler ligger till grund för psykiaterns bedömning. Information från närstående är av stort värde för att diagnosen ska bli rätt.

Relaterade inlägg: