Är det farligt att jobba med plast?

Är det farligt att jobba med plast?

Är det farligt att jobba med plast?

Många av de ämnen som används när man tillverkar härdplaster är skadliga för hälsan. Samma sak gäller härdplaster som inte härdat färdigt (gjorts hårt) eller som värms upp. Härdplaster kan orsaka till exempel allergi, astma, eksem och vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Vad är Epoxiplastkomponenter?

Epoxiplast. Epoxiplastkomponenter förekommer bl a som komponenter i lim, färg och lack samt som gjuthartser. Vidare används epoxiplastkomponenter t ex i målningsfärger, spackel, golvlacker och golvbeläggningar, i lim och fogmaterial för betong mm.

Vad år dåligt med plast?

Istället smulas den sönder och blir till mikroplaster som skadar miljö och djurliv. Mer än 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör varje år efter att ha fastnat i eller ätit plast som finns i havet. Plasten är också en hälsorisk för oss människor eftersom forskare har hittat mikroplaster i fisk som vi äter.

Hur farligt är epoxy?

Vissa härdare kan även orsaka astma. Ohärdad epoxi är allergiframkallande vid hudkontakt och en vanlig orsak till hudallergi hos byggnadsarbetare. Även härdarna som används för att göra epoxi kan vara allergiframkallande. Speciellt farliga är syraanhydrid härdare som kan ge luftvägsallergier.

Vad är kemiska arbetsmiljörisker?

Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Relaterade inlägg: