Hur länge har vi firat veterandagen?

Hur länge har vi firat veterandagen?

Hur länge har vi firat veterandagen?

Sedan 2008 högtidlighåller vi i Sverige veterandagen den 29 maj och sedan 2012 har dagen officiell status som statsceremoni, vilket betyder att dagen firas samma datum varje år.

Varför firar vi veterandagen?

Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Vem är veteran?

Veteran är den som har varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen. Både utlandsveteraner och veteraner kan ansöka om veterankortet vilket görs via Mitt Försvarsmakten.

Vad firar vi 29 maj?

Veterandagen den 29 maj är en officiell flaggdag i Sverige. Varje år hålls ceremonier över hela Sverige till minne av Sveriges krigsveteraner.

Varför flaggar man den 29 maj?

Veterandagen den 29 maj är en officiell flaggdag i Sverige. Varje år hålls ceremonier över hela Sverige till minne av Sveriges krigsveteraner.

Relaterade inlägg: