Har lagts på is?

Har lagts på is?

Har lagts på is?

Frasen lägga på is är en synonym till skjuta upp och bordlägga och kan beskrivas som ”(idiomatiskt) göra uppehåll tills vidare, stoppa projekt eller verksamhet för en obestämd tid fram över”.

Har lagts på is korsord?

Synonymer till lägga på is

  • uppskjuta.
  • Användarnas bidrag. skrinlägga.

Kan man lägga korsord?

Synonymer till lägga till

  • addera, bifoga, förtöja, komplettera, tillägga.
  • Användarnas bidrag. infoga, adda, angöra, ankra, tillföra, plussa, öka, foga, inkorporera.

Vad betyder lämna någon i sticket?

Att "lämna en kamrat i sticket" var då synonymt med att överge honom i ett tornerspel, sedan motståndaren hade stuckit ned honom. Senare har det kommit att betyda att överge någon i nöd och fara i största allmänhet.

Vad menas med urlakad?

Urlakning sker då en beståndsdel avges från ett fast ämne för att istället upplösas i ett flytande. I jordbruk- och försurningssammanhang innebär detta att växtnäringsämnen lagrade i jorden löses ut och forslas bort av surt regn. Detta är speciellt fallet i hedskog där podsol är den vanligaste jordmånen.

Kan det osa om korsord?

Synonymer till osa

  • ryka.
  • stinka.

Vad innebär det att reservera sig mot ett beslut?

En styrelseledamot har möjlighet att reservera sig mot styrelsens beslut. Syftet med en reservation är att ledamoten vill undvika ansvar för konsekvenserna av det beslut styrelsen fattat. Har man inte reserverat sig räknas det i offentliga sammanhang som att man godkänt styrelsens beslut.

Hur skriver man en ekonomisk berättelse?

Den ekonomiska berättelsen kan även kallas resultaträkning och balansräkning. Resultaträkningen innehåller vilka intäkter och utgifter föreningen har haft, medan balansräkningen innehåller vilka tillgångar och skulder föreningen har. Den här mallen innehåller även förklaringar på vad olika saker är.

Är lägg en del av?

1. lägg, del av benet, fornsvenska lægger, lägg, ben; rotstock = fornisländska o. fornnorska leggr, danska læg (engelska leg från nord.), av urnordiska *lagja- eller möjligen s-stam: laᵹiz; jämför langob. lagi, lår, till urindoeuropeiska.

Vad är en Mallgroda?

Latinsk femininform av det forntyska namnet Vilhelm som betyder vilja och hjälm: skyddande vilja.

Kan det osa svavel om?

Osa Svavel betyder ungefär detsamma som begagna svordomar.

Relaterade inlägg: