Vad betyder skarpast?

Vad betyder skarpast?

Vad betyder skarpast?

Betydelse: Stark och genomträngande. Betydelse: Mycket hvass. Betydelse: Hård, sträng, bitande och stickande i tal och svar.

Vad är skarpt läge?

En arbetsplatsolycka är skarpt läge och då gäller det för facket att vara på plats och börja arbeta omedelbart. Skriften ”Skarpt läge” har två syften: Att sammanställa ett antal handfasta råd och anvisningar för organisation och rutiner kring allvarliga arbetsplatsplatsolyckor.

Vad betyder ordet livlös?

Betydelse: Som saknar lif.

Vad betyder ordet fnysa?

Betydelse: Häftigt utdrifva luften genom näsborrania, liksom för att befria dem ifrån något retande eller besvärande.

Vad betyder att skärpa sig?

Betydelse: Göra skarpare, strängare, svårare; äfven stärka.

Är insatt korsord?

Synonymer till insatt

  • kunnig, bevandrad, hemmastadd, hemma, initierad, förtrogen. inbetalad; inplacerad, monterad; insydd. motsatsord. oinsatt.
  • Användarnas bidrag. medveten, invigd, påläst.

Vad innebär det att dö?

Betydelse: Upphöra att lefva. Vanliga synonymer för äro i öfrigt: Med döden afgå, Falla ifrån, Gå hädan, Vandra hädan, Gå bort, Gå all verldens väg, Gå till sina fader, Köla af med flera.

Vad är folkskygg?

Betydelse: Som gerna undviker menniskors sällskap.

Vad betyder att nita?

att slå till någon, utdela ett kraftigt slag, klappa till.

Vad betyder Hoppsan?

InterjektionRedigera Etymologi: Uttrycket finns belagt i svenskan med betydelsen av "utrop av förvåning" sedan 1842, av lågtyska eller tyska hopsa med samma betydelse, som kommer av verbet hopsen "hoppa".

Har effekt synonym?

effekt = nyhögtyska, av latin effectus, utförande, verkan, till part. -stammen av efficere, utföra, åstadkomma, till ex-, ut, ur, o. facere, göra (se facit, faktum).

Relaterade inlägg: