Vad menas med tillägg?

Vad menas med tillägg?

Vad menas med tillägg?

Betydelse: Något, som tillägges eller blifvit tillagdt.

Vad betyder stå ut?

Frasen stå ut är en synonym till palla och tåla och kan bland annat beskrivas som ”uthärda, tåla”.

Vad betyder bilaga på svenska?

Betydelse: Bestyrkande eller upplysande tillägg till en bok, skrift eller skriftlig handling.

Kan vara svår att stå ut med?

Svår Att Stå Ut Med betyder i stort sett samma sak som olidlig.

Vad är en bilaga i en rapport?

3.10 Bilagor Huvuddragen i resultaten ska naturligtvis presenteras i rapportdelen, men för att läsaren själv ska kunna värdera resultaten kan dataunderlaget redovi- sas i bilagorna. Exempelvis kan mätresultat visas som ett diagram i rapport- delen, medan de bakomliggande mätvärdena placeras som bilaga.

Hur gör man en bilaga?

Skapa en bilaga

  1. Placera markören i slutet av dokumentet och välj sedan Layout > Brytningar > Nästa sida.
  2. Gå till Start och välj dialogruteikonen. ...
  3. Längst ned i fönstret Format väljer du. ...
  4. Namnge den nya formatmallen Bilaga.
  5. Längst ned i dialogrutan väljer du Formatera > Numrering > Definiera nytt talformat.

Vad betyder ordet afton?

afton, fornsvenska afton, aftan, apt-, även: dagen före en högtidsdag (jämför fastlagen, julafton och så vidare ävensom nyhögtyska sonnabend, lördag, egentligen: dagen före sonntag) = fornisländska o.

Vad betyder vaga?

Ordet vag är en synonym till fri och obunden och kan bland annat beskrivas som ”suddig i konturerna, oklar”. Ordet är motsatsen till uppenbar. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vag samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Hur gör man bilagor i rapport?

3.10 Bilagor Huvuddragen i resultaten ska naturligtvis presenteras i rapportdelen, men för att läsaren själv ska kunna värdera resultaten kan dataunderlaget redovi- sas i bilagorna. Exempelvis kan mätresultat visas som ett diagram i rapport- delen, medan de bakomliggande mätvärdena placeras som bilaga.

Vad betyder Hushållsgeråd?

Motsvarande registerbaserade uppgift är bostadshushåll. Ett bostadshushåll består av personer som bor stadigvarande i en gemensam bostad eller på en gemensam adress. Ett bostadshushåll kan omfatta flera hushåll. Begreppet bostadshushåll används i registerbaserad statistik i stället för begreppet hushåll.

Vad är banalt?

Historik för banal = nyhögtyska, av franska = : alldaglig, utsliten, till allas tjänst; den senare betydelse ursprungligare, egentligen: vad som hör till en länsherres ban eller jurisdiktion o. av honom påbjudits till allmänt begagnande; avledning av det från urgermanska språk lånade franska.

Relaterade inlägg: