Vilka e-nummer innehåller gris?

Vilka e-nummer innehåller gris?

Vilka e-nummer innehåller gris?

Det är klassat som livsmedel och behöver därför, i motsats till många andra stabiliseringsmedel, inte något E-nummer.

Varför finns dessa tillsatser i produkterna?

Tillsatser är ämnen som tillsätts livsmedel för att t ex – öka hållbarheten (konserverings-, antioxidationsmedel), – påverka konsistensen (emulgerings-, stabiliserings-, för- tjocknings- och klumpförebyggande medel) eller – påverka färg eller smak (färgämnen, smakförstärkare, sötningsmedel).

Har vi tillsatser?

Samtliga tillsatser måste vara godkända för att få användas. Detta görs på EU-nivå, med underlag från riskbedömningar av EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet). De flesta livsmedelstillsatser har ett så kallat E-nummer, till exempel E 330 (citronsyra). ”E” talar om att EU har godkänt tillsatsen.

Finns det bra e-ämnen?

320 godkända E-nummer Inom EU är cirka 320 tillsatser godkända idag, men endast 53 av dem är tillåtna i ekologiska livsmedel. Generellt kan vara bra att veta att E-nummer som börjar på 1 är färgämnen, de som börjar på 2 är konserveringsmedel.

Vad gör konserveringsmedel?

Konserveringsmedlen hämmar utveckling och tillväxt av olika mikroorganismer som bakterier, mögel- och jästsvampar. Mikroorganismerna skulle annars göra att maten ruttnar, möglar eller jäser. Vid kemisk konservering minskar också risken för att giftiga ämnen bildas av bakterier och mögelsvampar.

Relaterade inlägg: