Vad gäller för förvaring av läkemedel i kylskåp?

Vad gäller för förvaring av läkemedel i kylskåp?

Vad gäller för förvaring av läkemedel i kylskåp?

Vissa läkemedel måste stå i kylskåp. Se då till att de inte står för nära kylelementet i kylskåpet, eftersom det finns risk för att de fryser. En del läkemedel förstörs om de står kallt, då står det på förpackningen att de ska förvaras i rumstemperatur.

Hur vet man om man är beroende av morfin?

Om du slutar med ett läkemedel som gett dig beroende kan du få abstinens. Det är kroppens sätt att reagera på att den inte längre får det medel som den vant sig vid. Abstinens kan visa sig på flera olika sätt, till exempel yrsel, muskelryckningar, förkylningskänsla, hjärtklappning, myrkryp i benen.

Kan man bli beroende av sömntabletter?

Om du använder sömntabletter, starka värktabletter eller lugnande läkemedel över en längre tid så kan din användning mer eller mindre omärkligt gå över i ett beroende. Det är alltid bra att bryta ett beroende, men det kan vara svårt.

Hur läkemedel ska förvaras?

Läkemedel ska förvaras i låst utrymme, oåtkomligt för obehöriga. Personer som arbetar eller vistas i läkemedelsrum ska enligt vårdhygieniska regler bära professionell klädsel eller annan lämplig skyddsklädsel. Läkemedelsrummet eller skåpet bör vara beläget så att arbetet kan utföras ostört och med god belysning.

Hur snabbt blir man beroende av sömntabletter?

Det är olika från person till person hur snabbt man blir beroende. För en del personer kan det räcka med tre eller fyra veckors regelbunden användning. Andra kan ta sömnmedel under flera månader utan att bli beroende. Ett fåtal personer kan ta sömnmedel i flera år utan att bli beroende.

Är det farligt att ta sömntabletter?

Receptbelagda sömntabletter kan ha livsfarliga bieffekter om de överdoseras eller kombineras med fel ämnen. Insomningsmedicin fungerar utmärkt då den används bara ibland och i små mängder. Läkarna varnar för kontinuerligt bruk. I slutändan kan det gå så att läkemedlet i stället försämrar sömnen.

Vad står på en läkemedelsförpackning?

För att läkemedel ska kunna användas på rätt sätt innehåller alla läkemedelsförpackningar ett informationsblad, en så kallad bipacksedel. I bipacksedeln kan du läsa om hur du använder läkemedlet på ett korrekt sätt. Du kan också läsa om biverkningar som läkemedlet eventuellt kan orsaka.

Hur använder man Vagitorier?

Vagitorier och slidtabletter smälter eller löses upp inne i slidan. Vagitorier är ganska stora och fasta i konsistensen och är lätta att hantera som de är. Du för in vagitoriet med hjälp av ett finger, ungefär som när du sätter in en tampong. Till vissa vagitorier finns det en införare i förpackningen.

Relaterade inlägg: