Varför får man inte göra reklam för alkohol?

Varför får man inte göra reklam för alkohol?

Varför får man inte göra reklam för alkohol?

Alkoholreklam får inte finnas i radio och TV. En varningstext om alkoholens skadeverkningar ska finnas. Lättöl och alkoholfri öl kan fortfarande marknadsföras utan dessa regler och därmed till exempel i TV.

Vad måste man tänka på gällande TV-reklam när man ska sända en reklamfilm?

Om du ska göra tv-reklam måste du följa radio- och tv-lagen. Reglerna gäller i huvudsak även webbsändningar av tv samt så kallad beställ-tv där användaren själv väljer när och vad hen vill se. Det krävs en särskild ljud- och bildsignatur före och efter reklamen som tydligt skiljer reklamen från övriga sändningar.

Finns det någon åldersgräns för vem marknadsföringen av alkohol får rikta sig emot?

Förbud mot marknadsföring till barn och ungdomar Marknadsföring av alkoholdryck får inte skildra eller särskilt rikta sig till barn och ungdomar som inte fyllt 25 år. Den får inte heller vara utformad så att den kan attrahera barn och ungdomar.

Hur regleras försäljningen av alkohol?

Hur alkohol får serveras på restauranger och barer regleras i alkohollagen. Det är restaurangägaren som är ansvarig för att lagar och regler följs. Får att få serveringstillstånd krävs att den som söker tillstånd visar att han eller hon har tillräckliga kunskaper om lagstiftningen och vilka regler som gäller.

Får man rekommendera alkohol?

För att servera alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat behöver du ha tillstånd, som du ansöker om hos kommunen. Det finns undantag från de bestämmelserna.

Vilka regler gäller för marknadsföring av alkohol och tobak?

Förbud mot marknadsföring till barn och ungdomar Marknadsföring av alkoholdryck bör inte förekomma på evenemang, till exempel festivaler, om inte minst 70% av besökarna beräknas vara över 25 år. Detta gäller även marknadsföring av alkoholdryck på internet.

Är det tillåtet att marknadsföra alkohol?

Alkoholreklam är tillåtet i Sverige Under många år var alkoholreklam förbjudet i Sverige, men från och med 2003 så är det tillåtet att göra reklam för alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 volymprocent alkohol. Det var dock möjligt tidigare att göra reklam för lättöl och alkoholfri öl.

Vilka får sälja alkohol?

7 § Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får serveras till den som har fyllt 18 år.

Relaterade inlägg: