När måste man ha blinkers på mc?

När måste man ha blinkers på mc?

När måste man ha blinkers på mc?

Svar: Krav på körriktningsvisare (blinkers) på motorcykel gäller från och med 1975 års modell. Eventuellt kan det vara så att motorcyklar som sålts och typgodkänts med körriktningsvisare innan 1975 fortfarande måste ha dessa monterade. Här får man nog kolla med Bilprovningens tekniska avdelning.

Hur lång får en boggie vara?

De långa kan vara upp till 15 meter långa i jämförelse med ledbussarnas 17-21 meter.

Är det lagligt att köra mellan bilar med motorcykel?

Detta är en viktig fråga som handlar om både framkomlighet och trafiksäkerhet. Att köra mellan filerna är tillåtet om det görs i en rimlig hastighet i förhållande till dem man kör om, på rätt sida och på ett sätt som inte är vårdslöst.

Hur långt får det maximalt vara mellan hjulaxlarna i en boggi?

Max trippelaxeltryck Trippelaxel är det när tre hjulaxlar i ett fordon har mindre avstånd mellan den första och den tredje axeln än 5,0 meter. Om avståndet mellan den första och den tredje axeln är mer än 260 cm får trippelaxeltrycket inte överstiga 24 ton för BK 1, 22 ton för BK 2 eller 13 ton för BK 3.

Vad är det maximalt tillåtna Boggitryck på svenska vägar?

Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare.

Får motorcykeln passera bilarna i de övriga körfältet genom att köra mellan dem?

Det finns inga undantag i lagtexten som ger motorcyklister rätt att köra om annat än till vänster. Om du kör på en körbana med två eller flera körfält i samma färdriktning är det däremot okej att köra om på höger sida, om hastigheten är 70 km/h eller lägre.

Får man köra om vid köbildning?

Om det råder tät köbildning kanske är en bedömningsfråga, men om du följer bilen framför dig så är det faktiskt tillåtet att passera till höger.

När blev det lag på blinkers?

Körriktningsvisare (numera också benämnda blinkljus eller blinkers) är en anordning på vägtrafikfordon och spårvagnar, med vilken föraren visar sin avsikt att svänga. Ordet körriktningsvisare är belagt sedan 1928 och blinkers från 1955.

Måste man ha backspeglar på MC?

Två backspeglar ska finnas monterad på tvåhjulig motorcykel tillverkad efter 2004. På MC tillverkad innan 2004 behövs ingen backspegel. Vid besiktning av MC tillverkad efter 2004 med endast en backspegel monterad riskerar du en så kallad trea, anmärkning utan ombesiktning.

Vilken är den generella begränsningen på maxlängden inom EU med lastbil och tillkopplad släpvagn?

Ett förslag från tjänstemännen i EU-kommissionen innebär att transporter över en nationsgräns tillåts med fordon som är längre än 18,75 meter ifall bägge länderna tillåter det, dock inte tyngre än 40 ton.

Vad är det maximalt tillåtna boggitryck på svenska vägar?

Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare.

Hur mycket får boggin som mest belastas med på en BK 2 väg?

Är avståndet mindre än 100 cm får boggit- rycket på BK 1, BK 2, BK 3 och BK 4 inte vara högre än 11,5 ton. 3. På motordrivet fordon, förutsatt att drivaxel har dubbelmonterade hjul och a) luftfjädring eller likvärdig fjädring eller b) att axeltrycket inte på någon drivaxel över stiger 9,5 ton.

Relaterade inlägg: