På vilket sätt kan fritiden påverka människors sociala hälsa?

På vilket sätt kan fritiden påverka människors sociala hälsa?

På vilket sätt kan fritiden påverka människors sociala hälsa?

Hur ofta de besökte vänner och familj, åkte på semester eller deltog i religiösa aktiviteter. De som var mest aktiva visade sig ha lägre blodtryck, mindre midjemått, lägre BMI och lägre nivåer av stresshormonet kortisol. De var också mer nöjda med sina liv.

Vad gjorde när du har barn på fritiden?

fritiden är det ganska vanligt att syssla med någon sport. Bland barn som är 12–15 år är det sju av tio som idrottar i någon klubb eller förening minst en gång i veckan. Bland de som är 16–18 år är det färre, där fem av tio gör motsvarande.

Vilka faktorer kan påverka ungdomars Fritidsval?

För att kunna förstå ungdomarnas fritidsval och huvudsysselsättning (jobb och studier) har vi valt att fördjupa oss inom sociologiska termer som är relevanta för vår studie dessa är sociala förhållanden, sociala förändringar, globalisering, etnicitet, marginalisering, identitet, diskriminering och segregering.

Vad gör tjejer på fritiden?

Tjejer på högstadiet rangordnar satsningar på fritidsgårdar, natur och idrott som nästan lika viktiga. Fler tjejer än killar vill satsa på fritidsgårdar. För killar sticker idrotten tydligt ut som ett område de vill att kommunen ska satsa på. Värt att notera är killars svaga stöd för kultur.

Vad tror du påverkar ungdomars val av olika idrotter och andra fysiska aktiviteter?

Den huvudsakliga slutsatsen – som baseras på elevernas egna svar – är följande: de geografiska förutsättningarna påverkar inte elevernas val av idrott, könstillhörigheten påverkar till viss del elevernas val av idrott, idrottsläraren påverkar till viss del elevernas val av idrott, föräldrarna har till viss del påverkat ...

Relaterade inlägg: