Hur påverkas studenter av distansundervisning?

Hur påverkas studenter av distansundervisning?

Hur påverkas studenter av distansundervisning?

Tidigare forskning har även tagit fram hur studenter uppfattar de möjligheter och svårigheter som undervisning på distans medför. Studenterna anser att en möjlighet som tillkommer med distansundervisning är att studenterna känner sig mer flexibla i sin vardag.

Vad tycker studenter om distansundervisning?

Det varierar dock mycket, finns många som tycker att det är enklare att koncentrera sig då man inte behöver vara i en stor föreläsningssal med många andra, men även många som anser att de lätt blir distraherade och gör annat då de är hemma.

Hur har studenter påverkats av Corona?

Vanliga exempel på hur det har påverkat är: –Förlorad motivation och koncentration –Prokstrastrinering –Ångest, depression –Ensamhet –Svårighet att behålla struktur och rutiner –Rastlöshet –Svårt att skilja på skola/jobb och fritid. Enkät till studenter VT2020.

Vad tycker gymnasieelever om distansundervisning?

Eleverna är hyggligt positiva. Enligt en enkätundersökning som Sveriges Elevkårer genomförde bland gymnasieelever i april svarade nästan 80 procent av dem att distansundervisningen hade fungerat allt från okej till jättebra.

Vad säger forskningen om distansundervisning?

Att ha kontinuerlig och lagom kontakt med vårdnadshavare kan uppmuntra deras engagemang och stöd av distansundervisningen. Graden av engagemang från vuxna har visat sig vara avgörande för hur framgångsrik en elev är i onlinemiljön (Page et al., 2021; Rice, 2006; Schuck & Lambert, 2020).

Hur har Distansundervisningen påverkat skolan?

Elever som haft mycket distansundervisning upplever att de lär sig mindre, att det varit svårare att förstå lärarnas förklaringar och att de fastnat på uppgifter utan att komma vidare. Undervisningen på distans har även påverkat många elevers hälsa negativt både psykiskt och fysiskt.

Relaterade inlägg: