Hur många kör rattfulla per år?

Hur många kör rattfulla per år?

Hur många kör rattfulla per år?

påverkan av både alkohol och narkotika) År 2021 misstänktes 88 personer per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av alkohol, vilket var en minskning med 12 procent jämfört med 2020.

Vad är 0.5 milligram per liter i utandningsluften i promillehalt?

Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även påverkade förare som inneburit en avsevärd fara för trafiksäkerheten, kan rapporteras för grovt rattfylleri även om de inte nått upp till gränsvärdet.

Hur många kör alkoholpåverkade?

Ungefär 15 000-20 000 bilresor per dag görs i Sverige av alkoholpåverkade förare. Alkohol i samband med bilkörning ökar olycksrisken enormt. En onykter förare med 0,5-1,0 promille alkohol i blodet löper omkring 13 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka än en nykter förare.

Hur många kör rattfulla i Sverige?

Alltför många personer kör onyktra i Sverige varje dag. Enligt siffror från Trafikverket handlar det om 15 000 personer.

Hur många promille är 1 mg?

I Sverige mäts alkohol i blodet i promille och alkohol i utandningsluft i mg/l luft. Enligt svensk lag motsvarar 0,2 promille 0,10 mg/l i utandningsluft.

Hur många är drogpåverkade i trafiken?

Antalet misstänkt drogpåverkade bakom ratten var ännu fler. 261 stycken förare förmodades ha droger i kroppen. Det motsvarar 0,47 procent av alla genomföra kontroller under veckan. Till skillnad från rattfulla får man inte omedelbart kvitto på att en person är drogpåverkad.

Relaterade inlägg: