Måste man Flytspackla över golvvärme?

Måste man Flytspackla över golvvärme?

Måste man Flytspackla över golvvärme?

I Rogers svar kan man tolka det som att man under vissa golv kan lägga värmekabeln direkt utan flytspackel. Detta är direkt felaktigt och klan leda till stora skador på värmekabeln och tom brand! Kablarna är gjorda för att gjutas in i flytspackel under klinker golv eller plastmatta.

Vad kostar det att gräva runt huset?

Ett riktmärke är att dränering kostar 3000 kr/löpmeter/2 meter djup som ska grävas. Det innebär att ett hus med en normalstor källare om 60 kvm kommer ha ca 30 löpmeter husgrund, vilket kommer kosta 30*3000=90 000 kr att dränera.

Kan man Flytspackla på Golvgips?

Skall man sätta kakel eller klinker på golvskivorna bör skivorna behandlas med primer över hela ytan för att undvika för snabb uttorkning av kakelfixet. OBS! Till flytande golv skall man inte använda flytspackel av självplanande typ.

Måste man ha armera flytspackel?

Om man har spånskiva ska armeringsnät för flytspackel användas. När primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut vid spånskivegolv. Armeringen ska vara av kvalitet punktsvetsat stålnät "tråddiameter min 2,5 mm och maskvidd 50-100 mm.

Hur lång tid ska flytspackel torka?

Torktiden för flytspackel avgörs av skikttjockleken på det tjockaste stället. Redan efter ca 12 timmar kan ytan beläggas med klinker. Men om du ska lägga täta skikt ovanpå, såsom plastmatta eller våtrumstätskikt, uppgår torktiden till en vecka per 10 mm flytspackel.

Hur mycket spackel över vattenburen golvvärme?

Ska ni lägga elektrisk golvvärme så är rekommenderad flytspackelnivå 15 mm på minsta stället. Är det vattenburen golvvärme är det 15 mm ovanför slangen eller minst 30 mm flytspackel som gäller.

Relaterade inlägg: