Hur stor är textilindustrin?

Hur stor är textilindustrin?

Hur stor är textilindustrin?

Textilindustrin är idag faktiskt en av världens allra största industribranscher. Bara inom EU finns det över 146 000 företag som tillsammans sysselsätter cirka 1,8 miljoner människor. Den sammanlagda omsättningen på dessa företag låg då på cirka 180 miljarder euro.

Var tillverkas textil?

Nästan 80 procent av alla kläder som säljs i Sverige tillverkas utanför EU och största importen sker från Asien.

Vilka uppfinningar inom textilindustrin startade den industriella revolutionen?

Textilbranschen hör till världens största industrier. Den var också den första branschen som mekaniserades och la grunden till den industriella revolutionen. Utvecklingen började i England i slutet av 1700-talet. En viktig uppfinning var spinnmaskinen Spinning Jenny som konstruerades av James Hargreaves 1764.

Var tillverkas de flesta kläder?

För länge sedan syddes kläder i Sverige, därefter sydeuropeiska länder, sedan Japan och Taiwan. I dag har masstillverkningen av kläder flyttat till länder som Bangladesh, Kambodja, Kina och Vietnam, där det finns gott om billig arbetskraft.

Vad är dåligt med överkonsumtion?

Vår överkonsumtion av jordens resurser leder till att skogar huggs ned, vatten förorenas, hav fylls av plast, växt- och djurarter utrotas och växthuseffekten förvärras.

Hur mycket kläder slängs varje är?

Varje svensk slänger elva kilo kläder per år Vi handlar nästan 15 kilo kläder per person och år i Sverige. Åtta kilo kläder per person och år går till förbränning och tre kilo kläder per person och år går till välgörenhet och resten lagras, oftast i garderober.

Relaterade inlägg: