Var börjar Östersjön Stockholm?

Var börjar Östersjön Stockholm?

Var börjar Östersjön Stockholm?

Norra Egentliga Östersjön sträcker sig från Öland i söder upp till Ålands hav i norr och gränsar till storstadsregionen Stockholm. Havsområdet har ett medeldjup på 73 m och inkluderar flera stora djupområden, bland annat Gotlandsdjupet (259 m) och Landsortdjupet (459 m) som utgör Östersjöns största djup.

Vad heter vattnet utanför Stockholm?

I Stockholm möts östersjöns bräckta vatten med Mälarens söta. På webbplatsen Stockholms miljöbarometer finns mycket information om Stockholms vattenområden och kommunens vattenarbete.

Vilken del av Sverige ligger Stockholm?

Stockholm ligger på Östkusten och är belägen på öarna i Mälaren intill Östersjön. Stockholm nämns redan under 1200-talet. Det sägs den ska ha fått sina stadsprivilegier den och det är då som Stockholm blir Sveriges huvudstad.

Var är Östersjön?

Östersjön gränsar politiskt i väster till Danmark och Sverige, i öster till Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen, i söder till Polen och Tyskland.

Har Saltsjö?

En saltsjö är en insjö där salthalten (främst natriumklorid) är betydligt högre än normalt, vanligen som en följd av att sjön är en endorheisk sjö och saknar utlopp. I många fall har saltsjöar högre koncentration av salt än havsvatten.

Var är Saltsjön?

Saltsjön är en fjärd i Stockholms inre hamn, belägen mellan Lilla Värtan och Strömmen. På den södra sidan ligger Kvarnholmen, Finnboda och Danviken i Nacka samt Södermalm i Stockholm. På den norra sidan ligger Djurgården. Genom Saltsjön går farleden in till Stockholms inre hamn samt till Hammarbyleden.

Relaterade inlägg: