Vem hjälpte Anne Frank?

Vem hjälpte Anne Frank?

Vem hjälpte Anne Frank?

Johannes Kleiman och Victor Kugler (Ottos arbetskollegor) samt Elisabeth Wijk-Voskuilj och Miep Gies (sedan Miep Gies-Santrouschitz; ) försåg de gömda med förnödenheter och var i princip de enda som kände till deras gömställe. Frank fortsatte att föra dagbok under tiden hon var gömd.

Vem angav Anne Frank?

Så förråddes Anne Frank Gruppen pekar ut Arnold van den Bergh som den som avslöjade var familjen Frank gömde sig. Han var notarius publicus – en av staten utsedd person att hantera bland annat dokument, fullmakter och intyganden. Han var, precis som Anne Frank, en del av den judiska gemenskapen.

När skrev Anne Frank dagboken?

Anne FrankDas Tagebuch der Anne Frank / Författare

När hittades Anne Franks dagbok?

Otto Frank var den ende överlevande i familjen. Dagboken har publicerats på mer än 60 olika språk. Dagboken publicerades först under titeln Het Achterhuis: Dagboekbrieven van – 1 Augustus 1944 ("Gårdshuset: Dagbok – 1 augusti 1944") genom Contact Publishing i Amsterdam .

När utgavs Anne Franks dagbok?

Dagboken har publicerats på mer än 60 olika språk. Dagboken publicerades först under titeln Het Achterhuis: Dagboekbrieven van – 1 Augustus 1944 ("Gårdshuset: Dagbok – 1 augusti 1944") genom Contact Publishing i Amsterdam .

Vad handlade Anne Franks dagbok om?

Anne Franks dagbok är ett av de viktigaste dokumenten från Förintelsen. Dagboken innehåller Annes anteckningar under de två år () då hon och hennes judiska familj gömde sig undan nazisterna i ett hus i Amsterdam. Hon skriver om kriget och rädslan för att bli upptäckt. Men också om sig själv och sitt liv.

Relaterade inlägg: