Kan man få tillbaka indraget körkort?

Kan man få tillbaka indraget körkort?

Kan man få tillbaka indraget körkort?

Om spärrtiden är kortare än ett år kan du oftast få tillbaka körkortet utan körkortsprov (kunskapsprov och körprov). När spärrtiden är längre än ett år måste du alltid göra ett nytt körkortsprov. Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.

Hur lätt blir man av med körkortet på prövotid?

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Körkortet kan återkallas vid olika trafikbrott, men även vid andra allvarliga förseelser.

Kan man överklaga indraget körkort?

Polisens beslut kan inte överklagas, men vi ska utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig. Vi kommer att kontakta dig så att du får möjlighet lämna dina synpunkter i ett yttrande innan vi tar ett beslut.

När får jag köra igen efter återkallat körkort?

"För att du ska rätt att köra igen efter en spärrtid måste Transportstyrelsen först utfärda ett nytt körkort. Du får alltså inte köra om inte ett nytt körkort har utfärdats, även om spärrtiden gått ut."

Hur lång spärrtid fortkörning prövotid?

De vanligaste återkallelsefallen är när någon kört mellan 31 och 40 km/tim för fort. Då är spärrtiden normalt två månader. Vid hastighetsbegränsning till 30 km/tim eller lägre är spärrtiden normalt två månader när någon kört mellan 21 och 30 km/tim för fort. Vid allvarligare fortkörningar beslutas en längre spärrtid.

Hur många fortkörningsböter innan körkortet dras in?

Det finns några generella tumregler när det gäller smärre fortkörningar, meddelar Transportstyrelsen. Är fortkörningarna väldigt ringa så återkallas körkortet först efter sex sådana fortkörningar, inom en tvåårsperiod.

Kan man överklaga spärrtid?

Om ett körkort återkallas på grund av brott beslutar Transportstyrelsen om en så kallad spärrtid. Under denna tid får inte körkortsinnehavaren köra bil. I tillägg till att lämna ett yttrande under utredningstiden kan personen som fått sitt körkort återkallat överklaga beslutet om återkallelse eller spärrtid.

Vad gör man om man tappat bort sitt körkort?

Id-kort som är borttappat eller stulet ska du anmäla till utfärdaren som spärrar kortet. Borttappat eller stulet körkort ska du anmäla till Transportsstyrelsen, du kan göra det via e-tjänst på Transportstyrelsens webbplats. Stulet körkort måste även polisanmälas.

Relaterade inlägg: